Hledat: atmega kde: Všude

Novinky:
BLEduino - Arduino + Bluetooth
Akcelerometr ADXL335 s AVR
Inteligentní regulátor nabíjení Li-ion s regulátorem TP4056
ATmega32, GPS modul EB-500 a display z Nokie 3310
Monitorování a měření včelích úlů - ZigBee, ATMega328P
ATmega16A a LCD display ili9320 ( ATmega16A and LCD display ili9320 )
DIY digitální hodinky / DIY Digital Wristwatch
LED VU meter
OpenTrack - sledovací systém stratosférických balónů a nejen nich
DIY mobil / DIY Cellphone
Robot - PIC16F1829 a ATmega168
Regulátor otáček pro vrtačku / Speed control drill
ATmega GPS SMS Alerter
SD card locker s ATtiny85 / Real SD card locker based on Attiny85
AVRDUDESS - GUI for AVRDUDE
5 "eknih" o programování ATmega - zdarma/ 5 "ebooks" by programming ATmega - free
19 vývojových kitů do 1000Kč přímo od výrobců / 19 development boards to 30£ from manufacturer
Webový server s ATmega8/Web server with the ATmega8
Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP)
Termostat s mikrokontrolérem ATmega32/ STM32F4 a webovým rozhraním/Thermostat with ATmega32/ STM32F4 and web interface
Arduino FIO LCD Oscilloscope
Co jste hledali a našli právě zde - chiptron trends
Jak začít s moderními mikrokontroléry a proč - STM32
Arduino Tian - arduino.org
LattePanda - Windows 10, Arduino microcontroller, Quad core, 2/4GB RAM, 32/64GB eMMC, BlueTooth 4.0, WiFi, USB3.0
Řídící jednotka pájecí stanice - ATMega8
SUPEROLED8 - development board s ATMega32U4 a OLED displejem
uRADMonitor A3 - monitoring radiace a znečištění
Teensy 3.5 a 3.6
ESLOV - IoT kit
WiLoader - WiFi programátor pro Arduino (AVR)
Badgerboard - Arduino kompatibilní LoRa® board
Z kickstarter: FluoWiFi (ESP32 a ATmega644p ) a M2 Macchina
Mobillyo: Arduino + BLE
PICO: nejmenší Arduino board (15.2 x 15.2 mm)
CH340E - USB-UART převodník za $0.99
Moje skúsenosti s WiDo WIFI node
Meduino Mega2560 Pro Mini
Články:
Atmel AVR vývojový kit (ATmega8,ATtiny2313, ATtiny12)
Návod jak naprogramovat AVR v linuxu s avr-gcc a terminálem
Dvojitý LCD voltmetr s ATmega8
Jednoduché programy v C pro ATmega8 (AVR)
ATMega8 - 3x PWM pro RGB led
Propojení ATMega8 s PC přes USB pomocí UART
Tříkanálový teploměr do auta s ATMega8 a LM335/Three-channel thermometer in the car with ATMega8 and LM335
Aktualizace: PWM regulace pomocí ATMega8 / PWM regulation with ATMega8
19 vývojových kitů do 1000Kč přímo od výrobců / 19 development boards to 30£ from manufacturer
Jak začít s moderními mikrokontroléry a proč - STM32
Než si začnete hrát (nejen) s Arduino
WIDO - Arduino Leonardo kompatibilní WiFi board
Moje skúsenosti s WiDo WIFI node

 
Diskuze
 
Upozornění
Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů. Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.

Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tato nekomerční stránka nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.