Hledat: stm32 kde: Všude

Novinky:
STM32F303 Discovery - 1. program (LED a tlačítko)
STM32F303 Discovery - 2. program (LED, tlačítko, přerušení od časovače [SysTick_Handler])
Meteorologická stanice / Weather station
Nový discovery kit - 32F0308DISCOVERY
Návod STM32F4 Discovery / Tutorial STM32F4
STM32 MCU Nucleo
Aktualizace tutoriálu pro STM32F4 Discovery
Tiva C Series TM4C1294 Connected LaunchPad
19 vývojových kitů do 1000Kč přímo od výrobců / 19 development boards to 30£ from manufacturer
Novinky z STM - STm32F0x2 a STM MCU Finder
MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY VZDUCHU - STM32F429 a HIH-6131
HDO detektor - AT91SAM a STM32F0
Termostat s mikrokontrolérem ATmega32/ STM32F4 a webovým rozhraním/Thermostat with ATmega32/ STM32F4 and web interface
USART1 - STM32L100 Discovery bez použití Standard Peripheral Library
Další vývojové kity Nucleo / More develompent boards - Nucleo
STM32F7 Serie
MikroE Buggy
FLIR kamera s GameDuino 2 a Nucleo STM32F4 / FLIR camera with Gameduino 2 and Nucleo STM32F4
Nucleo STM32L476 - vysoký výkon a nízká spotřeba
Miniscope v2 - STM32F042, STM32F103, STM32F303, AT91SAM7S64
Bus analyzátor (USB - CAN a USB - LIN) - STM32F103
STM32 - CAN analyzator
STM32F446
Jednou větou
Electronica2016 v Mnichově #ele16
STM32F746 discovery a AC6 (System Workbench for STM32)
STM32F7 discovery a trochu jiné demo
STM32F746 Discovery
Hack Amazon Dash button
Tutorial: STM32F746 (STM32F7 Discovery) - jak zapnout LED (ovládání GPIO)
Jak začít s moderními mikrokontroléry a proč - STM32
Tutorial: STM32F746 (STM32F7 Discovery) - Tlačítkem rozsvítit/zhasnout LED
Linuxdays.cz - STM32 a Arduino
STM32 a Arduino na LinuxDays
STM32F469I-DISCO před oficiálním vydáním
STM32 NUCLEO-32
STM32F469I-DISCO
uCLinux a STM32F429
TOP 10 nejčtenějších článků a novinek za rok 2015
STM32 Nucleo-144 (verze s STM32F746ZG)
CubeMX a AC6 (openstm32.org) pro Linux
Přednáška o STM32 na InstallFest
Sdílejte #BastleniZije a přijďte si na InstallFest pro dárek
ST-LINK utility (QSTLINK2) pro Linux a Windows
#InstallFest a #STM32
CubeMX pro MAC OS X, Linux i Windows
FOTOALBUM: STEVAL-WESU1 - wearable plný senzorů
STM32 Minimum System Development Board a Arduino IDE
Kniha o STM32 - #MasteringSTM32
STMicroelectronics a Arduino - Arduino™ STAR OTTO board
FOTOALBUM: STM32F7-discovery - STM32F769 s displayem a konektorem pro ESP8266
BigClown - IoT modulární systém s kryptografickou jednotkou
Nucleo-32 i s mikrokontroléry STM32 v QFN pouzdře
STM32 a LoRa™ (fotogalerie)
Time-of-Flight shield pro Nucleo64 (fotogalerie)
STM32H7 - 40 nm mikrokontrolér
Fotogalerie: STM32H7 eval board
ST: Privítajte nový Cortex®-M4 mikrokontrolér - STM32F413
2016 - statistiky novinek, článků a videí
Arduino STAR OTTO - fotogalerie
Vyhrajte 3D tiskárnu, sdílejte video o STM32
Fotogalerie: STM32L072 a LoRa Discovery
Fotogalerie: STM32F723 Discovery s STMod+ konektorem
Fotogalerie: STM32F413 Discovery board
STM32 v Arduino IDE
Fotogalerie: STM32L496 Discovery
Arduino STAR OTTO - první spuštění a nahrání kódu
STM32L4 a IoT development board
Particle: RedBear Duo (Wi-Fi + BLE)
Espruino WiFi - $34.95
Arduino LoRa shields - node a gateway
FOTOGALERIE: STM32L4 IoT development board (B-L475E-IOT01A)
STM32Cube Low-Layer API
Programujeme STM32 - tutoriál
LinuxDays 2017
Arduino MKR WAN 1300 a MRK GSM 1400
AKTUALIZOVÁNO: Nucleo 64: shield s čidlem plynu CO
STM32 vývojové desky do $5 (ebay a aliexpress)
CH340E - USB-UART převodník za $0.99
STM32L4 Plus (STM32L4+) menší spotřeba, vyšší výkon
Články:
STM32F303 Discovery - 1. program (LED a tlačítko)
STM32F303 Discovery - 2. program (LED, tlačítko, přerušení od časovače [SysTick_Handler])
19 vývojových kitů do 1000Kč přímo od výrobců / 19 development boards to 30£ from manufacturer
MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY VZDUCHU - STM32F429 a HIH-6131
USART1 - STM32L100 Discovery
USART1 - přerušení/interrupt STM32L100
Dárky na Vánoce pro bastlíře
STM32F746 discovery a IDE AC6 (System Workbench for STM32)
Tutorial: STM32F746 (STM32F7 Discovery) - jak zapnout LED (ovládání GPIO)
Jak začít s moderními mikrokontroléry a proč - STM32
Tutorial: STM32F746 (STM32F7 Discovery) - Tlačítkem rozsvítit/zhasnout LED
uCLinux a STM32F429
STM32 vývojové desky do $5 (ebay a aliexpress)
STM32 Minimum System Development Board a Arduino IDE
NodeMCU (ESP8266, ESP-12) + SHT75 + TMEP.CZ = Arduino meteostanice
Fotogalerie: STM32H7 eval board
Než si začnete hrát (nejen) s Arduino
Arduino STAR OTTO - první spuštění a nahrání kódu
Moduly Pmod – jak s nimi začít pracovat?

 
Diskuze
 
Upozornění
Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů. Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.

Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tato nekomerční stránka nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.