Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Jak nastavit IoT Gateway pro The Things Network (TTN)Tisk

Vojtěch Petrásek (facebook) mi poslal návod, jak nastavil svou gateway pro IoT síť the Things Network.

Úvod


Řeším automatizované zavlažování skleníku. Nechci řešit pouhé zavlažování, ale také sběr dat teploty, vlhkosti, UV záření. A u skleníku není dosah wifi. Proto jsem se rozhodl, že využiji k přenosu dat LPWAN sítě. Konkrétně jsem si vybral LoRaWAN vzhledem k velkému dosahu. Bohužel v mé lokalitě není pokrytí LoRaWAN sítě TheThingsNetwork. Proto jsem se rozhodl koupit dvou kanálovou LoRa gateway LG02 od firmy Dragino.Jedná se o dvoukanálovou LoRa gateway, která podporuje, jak příjem, tak i odesílání zpráv. Jen je potřeba definovat, který kanál bude co obstarávat. Tato gateway po rozbalení, přimontování antén, připojení k síti je hned k použití. Nastavení parametrů se definuje ve webové aplikaci a má předpřipravený profil na připojení právě TheThingsNetwork, tudíž moje gateway je přístupná pro ostatní kutily, kteří v okolí (výrobce udává 15km) chtějí využít též LoRu pro svoje aplikace jako jsou například meteostanice.

Mimo jiné tato gateway podporuje připojení k internetu pomocí ethernetu nebo i WIFI či usb síťové karty, zároveň lze použít tato gateway jako router.
Kromě připojení k TheThingsNetwork lze nastavit posílání zpráv skrz MQTT nebo TCP/IP client či server.Nastavení Gatewaye


Po zapojení do sítě je potřeba si vyhledat IP adresu gatewaye (buď v routeru nebo pomocí IP scanneru). Poté stačí zadat IP adresu do prohlížeče.Přihlašovací údaje jsou Username: root a Password: dragino. Tyto údaje lze následně změnit (doporučuju změnit ať se vám v tom poté někdo nehrabe).
Pro nastavení LoRa gatewaye je potřeba v horním menu rozkliknout záložku Service a následně podzáložku LoRaWan GateWay.Objeví se toto nastavovací menu, kde je potřeba nastavit všechny položky jako na obrázku. Gateway ID by mělo být vygenerováno automaticky a také by mělo být zcela unikátní, takže doporučuju nechat. Dále si můžete doplnit emailovou adresu a GPS souřadnice. V položce RadioMode si vybíráte, jak budete využívat jednotlivé kanály gatewaye. Já budu potřebovat přijímat data ze skleníku a taky si budu chtít posílat příkazy do skleníku, tudíž nastavuji kanál A (1) na příjem zpráv a kanál B (2) na vysílání zpráv.Dále je potřeba nastavit parametry jednotlivých kanálu a to jen frekvenci pro příjem a vysílání zpráv. Pokud nevíte jakou frekvenci má jaký kanál zde je odkaz na The Things Network Frequency plans.
Tím je nastavení samotné gatewaye hotovo.

Připojení gatewaye do sítě TheThingsNetwork


Přihlašte se do portálu The Things Network, pokud nejste zaregistrováni, tak se zaregistrujte. Poté přejděte do The Things Network Console.

Klikněte na Gateways a poté na register gateway.Do formuláře vyplňte Gateway EUI ID vaší gatewaye a zakřížkujte I’m using the legacy packet forwarder. Vyplňte si popis gatewaye a také si zvolte server po vaší lokalitu.Klikněte na Register Gateway.Po úspěšném zaregistrování Gatewaye byste měli vidět Status Connected.
Tím jsme zvládli nastavit a zaregistrovat gateway a v dalším článku si vytvoříme LoRa Node, který bude posílat a přijímat zprávy z gatewaye.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,460,584 návštěv