Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Raspberry Pi - zapnutí, vypnutí a blikání LED / LED Turn On/Off and BlinkingTisk

Blikání LED je základ jakéhokoli programování. Níže je kompletní kód pro blikání LEDkou, zapnutí nebo vypnutí LED na GPIO 7. Program je napsán v programovacím jazyku python a naleznete zde celý postup.

Vytvořte soubor *.py například v domovském adresáři:

Zkopírujte následující kód:

Blink.py spustíte příkazem v terminálu:

Ovládání programu je jednoduché. Budete vyzvání z zadání čísla, které znamená 1- Zapnutí LED, 2 - Blikání LED a 3 - Vypnutí LED.

U možnosti 2 - Blikání LED musíte zadat počet opakování a periodu blikání.

Pokud zapnete LED a spustíte program znovu, objeví se tato hláška:

Nijak to však neovlivňuje další možnosti, protože pouze upozorňuje, že je GPIO používán.

Zdroje:

Pinout Raspberry Pi:

https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/pins/

Původní script:

http://www.thirdeyevis.com/pi-page-2.php

<#EN>Blinking LED is basis any programming. This is complete code for blinking LED, turn ON or turn OFF LED on GPIO 7. The program is written in python language and you find complete tutorial.

You have to create file *.py in the home folder.

Copy this code:

This command is used for running blink.py:

Control program is easy. You will have to write number 1- Turn ON LED, 2 -Blinking LED a 3 - Turn OFF LED.

Choice 2 - You have to specify number repeating and blinking period.

If you turn ON LED and run program again, appears this message:

This message is no problem, because only highlights that the GPIO 7 is used.

Source of:

Pinout of Raspberry Pi:

https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/pins/

Original program:

http://www.thirdeyevis.com/pi-page-2.php

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,348,209 návštěv