Zásady ochrany osobních údajů
Vzhledem k nabytí účinnosti nařízení GDPR (General Data Protection Regulation, (EU) 2016/679) je mou milou povinností vás informovat, jak je nakládáno s vašimi osobními údaji.
Na stránce není povoleno založit jakýkoliv účet, nelze tedy ukládat osobní údaje na server stránky.
Stránka chiptron.cz ukládá do vašeho prohlížeče cookies potřebná k logování problémů s hostingem stránky.

Stránka chiptron.cz využívá služeb třetích stran - Google Analytics a Toplist.
Google Analytics je používán výhradně k analýze návštěvnosti. IP adresa je anonymizovaná.
Žádná osobní data z výše zmíněných služeb nejsou uložena na serveru chiptron.cz
 
Upozornění
Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.