Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

WIDO - Arduino Leonardo kompatibilní WiFi boardTiskNová hračka na hraní. A co více, velmi zajímavá. Pokud tuto desku neznáte, třeba vás zaujme.
WIDO board zaslal eshop https://dfrobot.com. Za což mu tímto děkuji.
K sepsání tohoto článku jsem využil informací ze wiki stránek eshopu https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Wido-WIFI_IoT_Node_SKU:DFR0321

WIDO - Deska s WiFI modulem, která je kompatibilní s Arduino Leonardo.

WIDO obsahuje mikrokontrolér ATMega32u4 a jak jsem zmínil výše, stejný mikrokontrolér používá i Arduino Leonardo.
O připojení k síti skrze WiFi se stará čip CC3000 od JORJIN. Název modulu pak je WG1300.
Pokud vám interní anténa nebude stačit, můžete využít externí anténu, kterou připojíte přes standardizovaný konektor u.FL.

K napájení můžete využít microUSB konektor, který slouží i k nahrávání programu. Vedle je napájecí konektor za kterým se nachází stabilizátor. Rozsah napájecího napětí je 7 - 12V.

Oceňuji barevné rozlišení headerů - deska obsahuje konektory kompatibilní s Arduino Uno rev.3.Použití desky je triviální, jak to tak u Arduino desek bývá.
Vzhledem k použítí čipu CC3000 si nejprve musíte nainstalovat příslušnou knihovnu od adafruit. Adafruit využívá tento čip na desce Adafruit HUZZAH CC3000 WiFi Breakout.
To provedete následujícími kroky:
Otevřete Arduino IDE -> Sketch -> Include Library -> Manage Libraries

Vyhledejte balík CC3000 od Adafruit a nainstalujte. Adafruit CC3000 Library.

V záložce File -> Examples nám pak přibudou vzorové programy. Hned vyzkoušíme příklad HTTPServer.

Vzorový program je nutné upravit. A to definici IRQ pinu (interrupt pin), ten se nenachází na pinu 3, ale na pinu 7. ADAFRUIT_CC3000_IRQ 7.
Nezapomeňte vyplnit SSID a heslo své WiFi sítě.

V Tools -> Board vyberte Arduino Leonardo, poté vyberte správný port a program nahrajte.

Po nahrání se vám v serial monitoru zobrazí zprávy o připojení k síti a s IP adresou, kterou WIDO dostalo.

IP adresu zkopírujte do svého prohlížeče.

Nyní by se vám měla ve webovém prohlížeči zobrazit zpráva "Hello World!".

Pokud se vám WIDO líbí, odkaz do eshopu je https://www.dfrobot.com/product-1159.htmlNíže naleznete dvě videa - review a postup rozchození desky, který je popsán výše - videa jsou v "angličtině".WIDO review

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,680,550 návštěv