Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Programování MSP430 pod Ubuntu (Linux Mint)/Programming of MPS430 for Ubuntu (Linux Mint)Tisk

V nových verzích Linux Mint a Ubuntu už není třeba provádět tyto kroky. Všechny potřebné balíky jsou už v repozitářích. Je třeba si pouze doinstaloval balíky: gcc-msp430 (kompilátor), msp430-libc (další knihovny jako legacymsp430.h) a mspdebug (pro debugging)

sudo apt-get install gcc-msp430 msp430-libc mspdebug

Po nějakém čase programování MSP430-Launchpad pod Windowsem jsem hledal způsob, jak ho programovat pod Linux/Ubuntu a našel jsem! Ovšem jsem musel zkombinovat několik návodů, neboť se vždy našel nějaký problém. Tak se vrhneme do toho.

Nejprve naistalujeme potřebné balíky

Naistalujeme kompiler

Stáhneme balík mspdebug

Rozbalíme balík, zkompilujeme a naistalujeme

Nyní máme nainstalováno vše potřebné a přejdeme ke kompilaci našeho programu.

K tomu potřebujeme(v makefilu se zadává typ procesoru) makefile a nějaký začátečnický program.

Teď už máme přeložený program a vytvořené soubory *.o a *.elf, právě *.elf potřebujeme k debugu

Zadáme:

Teď naprogramujeme mikrokontrolér

mspdebug

A teď spustíme debug

mspdebug

Debug přerušíme Ctrl + C a celý program ukončíme Ctrl + D

Nezapomeňte, že u programování pod linuxem/ubuntu se používají jiné knihovny a trochu jiný zápis programy (budu se snažit) psát pro obě verze zde.

Seznam podporovaných mikrokontrolérů

CC430F5133 MSP430F2252 MSP430F5342 CC430F5137 MSP430F2272 MSP430F5418 CC430F6137 MSP430F2274 MSP430F5437 MSP430AFE253 MSP430F235 MSP430F5437A MSP430F1121 MSP430F2370 MSP430F5438 MSP430F1232 MSP430F2418 MSP430F5438A MSP430F147 MSP430F247 MSP430F5510 MSP430F148 MSP430F249 MSP430F5525 MSP430F149 MSP430F2616 MSP430F5526 MSP430F1611 MSP430F2617 MSP430F5527 MSP430F1612 MSP430F2618 MSP430F5528 MSP430F169 MSP430F413 MSP430F5529 MSP430F2012/G2231 MSP430F427 MSP430F6435 MSP430F2013 MSP430F4270 MSP430F6736 MSP430F2121 MSP430F449 MSP430FG4618 MSP430F2122 MSP430F47173 MSP430FR5739 MSP430F2131 MSP430F47197 MSP430G2252 MSP430F2132 MSP430F4784 MSP430G2452 MSP430F2234 MSP430F5329 MSP430G2553/G2403

celý manuál pro msdebug najdete zde.

Návod byl vytvořen ze stránek: http://www.sakoman.com/OMAP/how-to-develop-msp430-launchpad-code-on-linux.html, http://hackaday.com/2010/08/11/how-to-launchpad-programming-with-linux/ a http://mspdebug.sourceforge.net/download.html <#EN>

You don't do these steps. The repositories for Linux Mint and Ubuntu contain all packages. You have to install only gcc-msp430 (compilator), msp430-libc (other libraries - legacymsp430.h) and mspdebug (for debugging).

sudo apt-get install gcc-msp430 msp430-libc mspdebug

MSP430 can program for Linux/Ubuntu (Linux Mint)

Installing libraries:

Installing compiler:

Download package mspdebug: mspdebug

We will open package, compile and install :

We will need makefile a and some program for beginners.

We have compiled program and we created files now *.o and *.elf which we need for debug.

We are programming microcontroller:

mspdebug

And we run debug now:

mspdebug

We will stop Ctrl + C and we will stop program Ctrl + D.

You don't forget that programming for linux/ubuntu is different.

List supported microcontrollers:

CC430F5133 MSP430F2252 MSP430F5342 CC430F5137 MSP430F2272 MSP430F5418 CC430F6137 MSP430F2274 MSP430F5437 MSP430AFE253 MSP430F235 MSP430F5437A MSP430F1121 MSP430F2370 MSP430F5438 MSP430F1232 MSP430F2418 MSP430F5438A MSP430F147 MSP430F247 MSP430F5510 MSP430F148 MSP430F249 MSP430F5525 MSP430F149 MSP430F2616 MSP430F5526 MSP430F1611 MSP430F2617 MSP430F5527 MSP430F1612 MSP430F2618 MSP430F5528 MSP430F169 MSP430F413 MSP430F5529 MSP430F2012/G2231 MSP430F427 MSP430F6435 MSP430F2013 MSP430F4270 MSP430F6736 MSP430F2121 MSP430F449 MSP430FG4618 MSP430F2122 MSP430F47173 MSP430FR5739 MSP430F2131 MSP430F47197 MSP430G2252 MSP430F2132 MSP430F4784 MSP430G2452 MSP430F2234 MSP430F5329 MSP430G2553/G2403

This is complete manual for msdebug.

Tutorial was created from websites: http://www.sakoman.com/OMAP/how-to-develop-msp430-launchpad-code-on-linux.html, http://hackaday.com/2010/08/11/how-to-launchpad-programming-with-linux/ a http://mspdebug.sourceforge.net/download.html

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,177,253 návštěv