Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

ESP32 Návod: podpora MicroPythonuTisk

Níže uvedený článek je článek přeložený ze stránek dfrobot.com.

Úvod
Cílem tohoto návodu na micropython je vysvětlit, jak nahrát MicroPython firmware do ESP32 a otestovat ho jednoduchým programem "Hello World".

Všechny články o MicroPython a ESP32/ESP8266 najdete na https://chiptron.cz/articles.php?cat_id=23

MicroPython je implementací programovacího jazyka Python 3, která obsahuje malou podmnožinu standardních knihoven jazyku Python a je optimalizovaná pro běh na mikrokontrolérech. Naštěstí tím, že existuje port MicroPythonu pro ESP8266, existuje i port pro ESP32, jak můžete vidět zde.

Přestože můžeme postavit projekt sami (instrukce zde), nejjednodušší způsob, jak si začít hrát s MicroPythonem, je si stáhnout předem připravený firmware a nahrát ho na desku. Právě to zkusíme v tomto návodu.

Návod byl vytvořen pro Windows.

Potřebný software
Pro postupování podle návodu, potřebujeme instalaci Pythonu na svém stroji. Tento návod byl vytvořen s Pythonem ve verzi 2.7, ale mělo by to fungovat i ve vyšších verzích.
Také budeme potřebovat software nazývaný esptool pro nahrávání kódu na naše ESP32 s binárním MicroPythonem. V době, kdy byl návod psán, byla stálá verze nástroje ve verzi 1.x, což ještě nepodporovalo ESP32. Nemůžeme tedy instalovat přes pip nebo jiné pomocné balíčky v Pythonu, ale budeme to muset udělat manuálně.

Stáhneme si tedy nejnovější vydání esptool zde. Verze použitá v tomto návodu byla v2.0beta2.
Po stažení esptool zdrojového kódu, rozzipujte složku. V ní byste měli mít soubor setup.py. Předpokládejme, že Python je již nainstalovaný, jděte do rozzipovaného souboru a zadejte následující příkaz: python setup.py install.
Toto by mělo zajistit instalaci esptool na váš systém. Jestli preferujete, můžete se podívat na oficiální instrukce manuální instalace od repozitárního nástroje. Nakonec budeme potřebovat binární soubor s MicroPython softwarem. Můžete ho získat zde. Stáhněte ho a uložte ho do složky, budeme ho potřebovat později.

Postup
Nejdříve budeme muset smazat paměť flash čipu ESP32. Abyste tak učinili, zadejte níže uvedený příkaz do příkazového řádku. Budete muset změnit "COM5" na port, na kterém je vaše ESP32 připojené: esp.py --port COM5 erase_flash
Poté budeme potřebovat nahrát binární soubor do ESP32 pomocí níže uvedeného příkazu. Znovu se bude muset změnit COM5 na váš COM port. Také budete muset změnit cestu na cestaKVasiSlozce/BinarniSoubor s cestou k vašemu binárnímu souboru a jménem složky. Ve Windows, lze použít jednoduchý trik - přetáhněte soubor do příkazového řádku.
esptool.py --port COM5 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 cestaKVasiSlozce/BinarniSoubor
Poté byste měli mít MicroPython na desce ESP32 povolený. Ověříme to za chvilku.

Ověření instalace
Pro vyzkoušení instalace, budeme potřebovat dodatečný nástroj pro interakci s příkazovým řádkem Pythonu. Potřebujeme pro to nástroj, který umožní vytvořit sériové připojení. Pro tento návod budeme používat nástroj Putty. Lze ho stáhnout zde.
Po stažení .exe souboru z předchozího odkazu, ho spusťte. Měl by se spustit program Putty. U typu připojení vyberte "Serial", na řádku "Serial line" zadejte sériový port ESP32 (jako COM5) a zadejte rychlost 115200. Zkontrolujte následující obrázek, kde je tato konfigurace zvýrazněná.Po vyplnění všech údajů, stiskněte "Open". Pokud jste všechno správně nakonfigurovali, měli byste teď vidět okno, jako je na následujícím obrázku, s dostupným příkazovým řádkem MicroPythonu.Hello World program
Pro dokončení tohoto návodu, vypíšeme jednoduchou "Hello World" zprávu. Takže, napište následující příkaz a stiskněte enter: print ("Hello World from ESP32 MicroPython")
Mělo by se vám objevit něco podobného, jako je na následujícím obrázku. (PS: Já jsem ten příkaz spustil dvakrát).Nyní si můžete začít hrát s Pythonem na ESP32.

DFRobot dodávají mnoho esp32 arduino tutoriálů a esp32 projektů pro výuku vývojářů.

Originální článek je zde.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,177,156 návštěv