Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Hello Ruby: dobrodružné programováníTisk

Projekt iMyšlení na twitteru zmínil knihu s názvem "Hello Ruby", přeloženou do češtiny, která si klade za cíl naučit děti logicky přemýšlet a to na základě připravených cvičení.

Za důležité poznámky, nápady a doporučení děkuji učitelce ze základní školy v Praze.V první části knihy se setkáváme s hlavní postavou Ruby, která se vydává na výpravu za hledáním drahokamů, dobrodružnou cestu, kterou přípravil její tatínek. Na její cestě se setká s řadou zajímavých postav (tučňák Tux, Django a jeho had Python, roboty,...), které ji pomáhají drahokamy získat a zároveň jí předávají své zkušenosti a nutí jí přemýšlet v jiných (leckdy logických) souvislostech.

Ve druhé části knihy najdeme zásobník cvičení rozvíjejících logické myšlení i úkoly, které až nápadně připomínají první pokusy o programování.

Knihu doplňují velmi hezké a originální ilustrace, které děti určitě zaujmou.Komu je kniha určena? Z našeho pohledu určitě rodičům. Rodičům, kteří budou dětem průvodci a pomocníky.
Příběh je velmi jednoduchý a prvoplánově napsaný a úkoly jsou navrženy pro děti předškolního věku a čerstvé školáky.
Záleží pouze na rodičích, která cvičení zvolí s ohledem na věk, znalost abecedy a schopnosti myslet v logických souvislostech.

Téměř každé cvičení se dá obohatit a uzpůsobit náročnosti "malého programátora".
Cvičení se budou jistě hodit nejen do běžného života, ale také v následných hodinách matematiky a českého/cizího jazyka.Hravou formou čtenáře seznámí s množinami, s výrokovou logikou (pravda/nepravda), šifrováním (co písmeno to znak/zvíře), orientací v prostoru a čtvercovou sítí, prácí s podmínkami (if-else, for), logickými řadami, prácí s obrázkovou osnovou a dalšími.

Příklad možného rozšíření cvičení
Cvičení Algoritmy
Maluj podle instrukcí
Nakresli čáry - rovné, překrývající se, použij tři barvy

Předškolákovi úkol zjednodušíme a budeme po něm požadovat zpočátku jen jednotlivé pokyny (nakresli rovné čáry -> nakresli rovné čáry, které se překrývají -> nakresli rovné čáry, které se překrývají a použij k tomu pastelku modré barvy).

Později využijeme instrukcí přímo z knihy, které můžeme obohacovat o další možná kritéria (Nakresli čáry - rovné; překrývající se; použij modrou, žlutou a zelenou pastelku; modré čáry veď vodorovně, zelené svisle a žluté náhodnými směry).

Cvičení Logické hodnoty
Pravda/nepravda

Na základě obrázku mají děti rozhodnout, zda jsou výroky u nich napsané pravdivé či nikoliv.

Růžový míč se žlutými puntíky:
Jsem růžový.
Jsem růžový s modrými puntíky.
Nejsem modrý NEBO zelený.

Tento druh výrokové logiky můžeme s dětmi procvičovat každý den i v praktickém životě.
Dnes je středa.
Dnes nesvítí sluníčko.
Dnes je víkend A nepůjdeme do školky.

Cvičení Rozpoznávání vzorů

V tomto cvičení čtenář vybírá postavu Ruby v různém druhu oblečení a určuje, pro který den chodí jak oblečená podle následujících pravidel (v pondělí nosívám oblečení s puntíky, ve středu nosívám oblečení začínající na písmeno Š, ...).

Podle různých pravidel mohou děti vybírat oblečení nebo hračky či jiné předměty sobě nebo rodičům a učit se tak základním podmínkám výběru.

Vlastní názor učitelky na danou knihu.
Pokud se rodič s knihou předem trochu seznámí a cvičení si rozšíří nebo poupraví podle toho, jaké dítě zrovna má doma, může tato kniha sloužit jako příjemné zpestření nebo dokonce jako návod, jak vést děti k logickému myšlení a vytvoří tak každodenní prostor pro malé "logické okénko", při kterém budou trávit čas společně a které dítěti může být do budoucna velkým přínosem.

Knihu doplňují další cvičení a interaktivní úkoly na webové stránce www.helloruby.com, bohužel jen v originálním anglickém znění. Zároveň zde můžete najít nápady pro učitele do vyučovacích hodin.

Knihu vydává nakladatelství Dynastie.

Obrázky použité v články byly převzaty z webové stránky nakladatelství Dynastie.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,351,146 návštěv