Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Instalace Zigbee2MQTT + přidání do Domoticz (CC2531, Zigbee)Tisk

Lukáš Beran (web, linkedin, google+, twitter, facebook) mi poslal svůj návod, jak zprovoznit Zigbee2MQTT do Domoticz a ovládat tak nejrůznější zařízení. Za článek děkuji.
Všechny jeho články naleznete zde.

USB Zigbee sniffer CC2531 můžete použít spolu s Raspberry Pi k ovládání chytrých zařízení od Xiaomi, Ikea, Osram a mnoho dalších - úplný seznam naleznete na webu s projektem Zigbee2MQTT. Dalo by se tedy říct, že tento sniffer nahradí brány od zmiňovaných výrobců chytrých zařízení.V tomto návodu popíšu jak nainstalovat Zigbee2MQTT na Raspberry Pi 3.
Požadavky:
- USB Zigbee sniffer CC2531 https://www.element14.com/community/docs/DOC-40527/l/cc2531-usb-evaluation-module-kit
- V CC2531 nahrán aktuální Zigbee2MQTT firmaware http://zigbee2mqtt.io/getting_started/flashing_the_cc2531.html
- nejnovější verze Raspbian https://www.raspberrypi.org/downloads/
- vše aktuální
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

- k RPi připojen pouze USB sniffer -> žádné jiné zařízení komunikující přes sériovou linku.

1) Mosquitto MQTT
Pro správnou funkci Zigbee2MQTT je nutné nainstalovat MQTT message broker. Instalaci provedete následujícími příkazy.

wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
cd /etc/apt/sources.list.d/
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install mosquitto2) Zigbee2MQTT
http://zigbee2mqtt.io/
http://zigbee2mqtt.io/getting_started/running_zigbee2mqtt.html

Zde uvedu příkazy, které je nutné provést pro doinstalování všech potřebných doplňků a námi požadovaného programu.

# Setup Node.js repository
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -

# Install Node.js
sudo apt-get install -y nodejs git make g++ gcc

# Verify that the correct nodejs and npm (automatically installed with nodejs)
# version has been installed
node --version # Should output v10.X
npm --version # Should output 6.X

# Clone zigbee2mqtt repository
sudo git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
sudo chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt

# Install dependencies
cd /opt/zigbee2mqtt
npm install

cd /opt/zigbee2mqtt
npm start
Ukončení stisknutím ctrl+c

Nastavení automatického spuštění
sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service

Zde zkopírovat:

[Unit]
Description=zigbee2mqtt
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/npm start
WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
Restart=always
User=pi

[Install]
WantedBy=multi-user.targetOvěření zda je vše OK:
sudo systemctl start zigbee2mqtt
systemctl status zigbee2mqtt.service
Automatické spuštění po startu systému:
sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service

3) Instalace Domoticz
Instalaci domoticz jsem popsal zde: https://lukbe.blogspot.com/2017/05/rpi-raspbian-domoticz.html

4) Přidání doplňku do Domoticz:
https://www.domoticz.com/wiki/Zigbee2MQTT

cd domoticz/plugins
git clone https://github.com/stas-demydiuk/domoticz-zigbee2mqtt-plugin.git zigbee2mqtt

Restart domoticz
sudo service domoticz.sh restart


Po restartování domoticz stačí přejít do hardware a zde je v menu možné přidat zigbee2MQTT:Po přidání Zigbee2MQTT je možné přejít v domoticz do devices a zde už vidíte spárovaná zařízení.Kliknutím na zelenou šipku dané zařízení zobrazíte přímo v hlavním menu domoticz.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,177,284 návštěv