Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Dvoubarevný tisk na 3D tiskárně Průša Mini s jedním extruderemTiskChtěl jsem si na 3D tiskárně vytvořit logo, dvoubarevné, a k dispozici jsem měl jenom 3D tiskárnu Průša Mini, která má jen jeden extruder.
Jak vytisknout něco, kde chceme dvoubarevný nebo tříbarevný tisk?

Před návodem, který vám v následující části popíšu, vás musím seznámit co bylo mým cílem, kde je nutné udělat ústupky a jak jsem to vlastně navrhl.

Co jsem potřeboval:


- Vytisknout dvoubarevné logo na 3D tiskárně s jedním extruderem
- První část tisku (první barva) mi stačila pouze v první vrstvě, zbytek výtisku jsem vytiskl druhou barvou, tzn. zbytek první vrstvy a vrstvy následující.

Co jsem měl k dispozici:


- 3D tiskárnu Průša Mini s jedním extruderem
- Logo v PNG
- Online 3D CAD Tinkercad
- Průša Slicer
- Dva různěbarevné filamenty, ale stejný materiál

Abych mohl logo ve formátu PNG naimportovat do Tinkercad, musel jej převést do formátu SVG (vektorová grafika).
K tomu jsem využil online službu Convertio.co, která je dostupná na https://convertio.co/png-svg/.V Tinkercad jsem naimportoval SVG soubor a upravil velikost.Níže vidíte naimportované logo (otočil jsem ho o 180° - aby se tisklo na podložku, tzn. v první vrstvě).
První vrstvu jsem vytiskl 0.2mm, to znamená, že text musí být 0.2mm vysoký (pokud bych chtěl jenom jednou měnit filament). Pokud bych chtěl tisknout 0.1mm (a stačí jenom 1 vrstva), pak musí být výška 0.1mm.
Pokud budu tisknout 0.1mm a velikost bude třeba 0.4mm, budu muset 7x měnit filament.Ten samý objekt musí být jako těleso a zároveň jsem jej zkopíroval a označil jako otvor/díra.
Vzal jsem model označený jako díra a umístil do spodní strany objektu - kvádru (nebo jej umístíte ze shora a ve sliceru otočíte - to je na vás).Po umístění jsem sloučil objekt kvádru a logo - díry.Vza logo jako objekt a umístil jej na úplně stejné místo jako je díra. Objekty se musí přesně překrývat.
Oba objekty (samotné logo a kvádr s dírou pro logo) nesmíte sloučit.Označil jeden objekt (kvádr s dírou pro logo) a vyexportoval do STL.
Označil druhý objekt (objekt logo) a vyexportoval do STL.

Spustil Průša Slicer (používám 2.3.3) a upravil nastavení tiskárny.
V záložce Printer Setting (nastavení tiskárny) záložce Možnosti (Capabilities) jsem nastavil 2 extrudery (pokud chci dvě barvy), pokud tři tak tři. A povolil "Single extruder multi material".Ve složce, kde mám oba STL soubory, jsem oba označil a přetáhl do Průša Sliceru.
Vyskočilo toto okno - klikl jsem na YES.


Každý z objektů by měl mít nastaven vlastní extruder (barvu). Viz. obrázek.Opět v záložce Printer Setting (Nastavení tiskárny), jsem našel Custom G-code, kam jsem zadal do pole Tool change G-code M600 - tento G code znamená výměnu filamentu.A naslicovat model.Ve sliceru uvidíte, co se jakou barvou bude tisknout. Pokud něco nesouhlasí, můžete to před vygenerováním upravit a znova naslicovat.

Vygenerovaný soubor můžete otevřít a zkontrolovat, zda jsou v datech opravdu kódy M600 pro výměnu extruderu.
Takhle vypadá tisk loga. Po vyčištění loga bílou vyměním filament (filament se automaticky vysune díky kódu M600) a zbytek objektu bude tisknutý transparentním filamentem.A takhle může vypadat výsledek.Suma sumárum:


- I s jednoduchou tiskárnou můžeme vytisknout výtisk, který má dvě nebo třeba i tři barvy.
- Barevné filamenty by měly mít stejné nebo alespoň podobné vlastnosti.
- Pokud vám nestačí tisk jenom v první vrstvě, budete muset před každou další vrstvou muset vyměnit filament. Vysunutí filamentu je automatické - díky kódu M600.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,348,348 návštěv