Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

BASTLÍŘSKÝ KALENDÁŘ Z VAŠICH FOTEK. Připojte se ke komunitě bastlířů, kteří se podílí na vydání bastlířského kalendáře. Nahrajte vaše fotografie na http://calendar.bytegarden.eu/ a vyhrajte jeden z voucherů na nákup u pajenicko.cz a laskakit.cz v hodnotě 500 Kč. Děkujeme za podporu Maker Faire.

Vodotěsné konektory a pouzdra (IPx8, IPx9)TiskKaždé elektronické zařízení vyžaduje určitou ochranu. Úroveň této ochrany závisí na použití daného zařízení a na místě, kde bude použito. Například zařízení spotřební elektroniky, která máme doma, nemusí být tak chráněna před prachem a vodou jako externí monitorovací kamery.
Mnohým zařízením nebo elektronickým prvkům je přiřazen symbol, který je nazýván stupněm krytí IP. Díky němu můžete snadno a rychle určit, za jakých podmínek může být dané zařízení provozováno.

Co je stupeň krytí IP?
Stupeň krytí IP je norma, která určuje odolnost konkrétního zařízení vůči nepříznivým účinkům pevných těles, vody a vlhkosti. Je uváděna v podobě kódu IPxx, kde xx jsou číslice přiřazené k příslušné úrovni ochrany. První z nich se týká ochrany proti vniknutí pevných těles a může mít hodnotu od 0 do 6, kde 0 znamená žádnou ochranu a 6 znamená úplnou ochranu proti prachu. Druhá číslice udává odolnost vůči vodě a vlhkosti a je v rozmezí od 0 do 9, kde 0 znamená žádnou ochranu a 9 znamená, že zařízení vydrží zaplavení vodou pod tlakem 80\–100 bar při teplotě +80 °C.

Voděodolné konektory a pouzdra jsou nezbytné v každém odvětví
Při výběru zařízení pro vaši firmu věnujte pozornost jeho stupni krytí. Tímto způsobem se v budoucnu můžete vyhnout poruchám a s nimi souvisejícím odstávkám výroby, stejně jako nákladům spojeným s výměnou zařízení poškozených prachem nebo vodou. Za zmínku stojí, že konektory a pouzdra vyznačující se zvláštní odolností vůči vodě a vlhkosti (IPx8 a IPx9) jsou samozřejmě také dobře chráněny proti vniknutí prachu a pevných těles. Jak ukazují následující příklady, různá odvětví mohou čelit různým požadavkům na používané komponenty, ale všechny spojuje potřeba utěsněných pouzder a konektorů.

Vhodná těsnost pouzder a konektorů je velmi důležitá při výrobě zařízení instalovaných venku, v místech vystavených vlhkosti, zalití nebo dlouhodobému působení vody. Všechna zařízení nebo instalace proto musí být před jejich vlivem řádně chráněna, jinak by se mohla snadno poškodit.

Jednou z vlastností dřevozpracujícího průmyslu je prach vznikající při zpracování dřeva. Zařízení používaná v těchto typech podniků se musí vyznačovat velmi dobrou prachotěsností. Bez ní by zařízení bylo vystaveno nežádoucím účinkům pevných těles, které by mohly v extrémním případě vést ke zkratu a trvalému poškození.
Průmyslové konektory s IPx8 a IPx9V chemickém průmyslu najdeme také mnoho pevných a kapalných látek, které mohou nepříznivě ovlivnit fungování elektronických zařízení. I zde je třeba věnovat pozornost stupni krytí pouzder či konektorů. Kromě toho mohou zařízení v tomto odvětví přijít do styku s mnoha látkami, které mohou různým způsobem ovlivnit jejich životnost. Proto se vyplatí dbát nejen na vhodné utěsnění pouzdra a konektoru, ale také na ochranu např. před korozi, působením tuků, a také proti vysokým teplotám apod.
Napájecí konektory s IPx8 a IPx9

Ve skladech se často setkáte s problémem prachu, který pochází z uskladněných kartonů a obalů. Z dlouhodobého hlediska může mít také nepříznivý vliv na elektronická zařízení. Například počítač, který byl ponechán na takovém místě, se uvnitř velmi rychle pokryje usazeninami prachu, což může zhoršit odvod tepla z vnitřku skříně a zkrátit životnost komponentů. Podobné problémy mohou nastat i u automatizačních systémů, které by se měly chránit vhodným pouzdrem.
Univerzální pouzdra s IPx8 a IPx9

Na těsnost konektorů a pouzder je třeba dbát nejen ve výrobních závodech. Téměř každá kancelářská budova je do jisté míry řádně chráněna a monitorována. Monitorovací kamery umístěné venku musí rovněž splňovat příslušné požadavky norem, které se týkají stupně krytí. V letním období jsou především náchylné na působení prachu a deště, v ostatních ročních obdobích na působení vlhkosti a nižších teplot. Pokud kamera a instalační prvky nejsou řádně chráněny, můžou se velmi rychle porouchat. Při uvažování o venkovních instalacích je třeba také mít na paměti vliv slunečního záření, které může výrazně zkrátit životnost pouzder, jež nejsou chráněna před UV zářením. Ta bude záviset na materiálu použitém v konstrukci.
Text připravila společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Originální text najdete na https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/44726/vodotesne-konektory-a-pouzdra-ipx8-ipx9/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,342,707 návštěv