Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Nefunkční bezdrátový modul NRF24L01 (2.4GHz) / Wirelles module NRF24L01(2.4GHz) doesn't workTisk

Náš čtenář (V.K.) nám zaslal článek o nefungujícím bezdrátovém modulu NRF24L01 s integrovaným zesilovačem pracující na frekvenci 2.4GHz. Jeho projekt s tímto modulem nefungoval i když modul s integrovanou anténou bez zesilovače byl v projektu funkční.

"Vlastním bezdrátové moduly NRF24L01 s integrovanou anténou, externí anténou a modul s externí anténou a zesilovačem. Modul NRF24L01 s i integrovanou anténou na plošném spoji (DPS) byl použit v jednom zařízení. Vše fungovalo bez problémů dokud jsem si neobjednal verzi se zesilovačem a externí anténou pro delší dosah.
Zapojení vývodů je naprosto shodné, ale modul stejně nepracoval.
Znamení, že je něco špatně s napájením, bylo smazání konfiguračního registru při pokusu o odeslání dat. Baterie ve vysílači byli nové a zařízení nemá takový odběr, aby se tam vytvořil tak velký úbytek, aby se modul resetoval.
Vypůjčil jsem si tedy od kamaráda osciloskop a začal měřit. Jak jsem si myslel, problém byl ve velkém úbytku napětí ve chvíli, kdy vysílač měl vysílat (1.6V). Minimální napájecí napětí je však 1.8V. To tedy způsobilo reset modulu NRF24L01. Hledal jsem dál příčinu.
Podíval jsem se na internet na obrázky o tomto modulu a všiml jsem si, že na první verzi tohoto modulu jsou navíc 2 filtrační kondenzátory - tantaly. Moje verze je už neměla (nejspíš z důvodu zlevnění).
Ve spojení s velmi nekvalitním pokovením konektorů byla situace jasná. Konektory mají velmi vysoký odpor a při odběru cca 30 mA došlo k resetování modulu.
Jaké je řešení?
Odpájet původní konektory a zapájet modul přímo na desku (nebo je vyměnit) nebo zapájet mezi napájecí vývody filtrační kondenzátor.

Změřil jsem i modul s integrovanou anténou bez zesilovače, kde také nebyl filtrační kondenzátor. Úbytek napětí tam byl také velmi znatelný, ale byl někam k napětí 2.7V. Při minimálním napájecím napětí 1.8V ale nedocházelo k resetu bezdrátového modulu.

Doufám, že můj problém a jeho řešení v budoucnu někomu pomůže"


<#EN>Our reader (V.K.) send article by inoperative wireless module NRF24L01 with integrated amplifier, which works on frequency 2.4GHz. His project was function with module with integrated antenna, but project with integrated amplifier didn't work.

"I have owned wireless module NDRF24L01 with integrated antenna, extern antenna and module with extern antenna and amplifier. The module NRF24L01 with integrated antenna on the PCB were used in one device. Everything worked well until I ordered different version with extern antenna and amplifier for longer distance. The connection of connectors were same, but the module didn't work. "
THE TRANSLATION WORK IN PROGRESS!!!
Solution: Add capacitors to supply pins or change header because the headers have a big contact resistance.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,128,386 návštěv