Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

19 vývojových kitů do 1000Kč přímo od výrobců / 19 development boards to 30£ from manufacturerTisk

Vývojové kity/desky (nebo také development board) jsou velmi populární a každý den nějaký přibude. Proto jsem se rozhodl sepsat článek o těch vývojových kitech, které jsou pro mě něčím zajímavé. Zde zmíněné kity jsou vyrobeny danými firmami a nejsou zde popsány kity od jiných výrobců. Samozřejmě cena hraje svou roli a proto zde uvedu pouze vývojové desky do 1000Kč (podle farnell.com). Pokud kliknete na obrázek, budete přesměrováni na eshop.
Jenom upozorněním, že vynechám Arduino, toho je všude spousta až to člověku leze krkem (ale budou zde vývojové kity Arduino Like - desky se stejným rozložení konektorů jako arduino)
Pokud naleznete chybu, kontaktujte mě prosím.

Vývojové desky od firmy Atmel:

Pokud jste máte v oblibě 8bit mikrokontroléry, pak by se vám mohl líbit tento kit - ATMEL - ATMEGA1284P-XPLD - EVAL KIT, MEGA-1284P, XPLAINED


Deska obsahuje mimo jiné mikrokontrolér ATMega1284, teplotní senzor, senzor osvětlení, 4 indikační LED, dotykovou plochu pro dotykové tlačítko a další 3 mechanické tlačítka. Mikrokontrolér je možné programovat pomocí bootloaderu nebo programátoru.
8bit jádro mikrokontroléru je klasickou architekturou, zajímavé však je, že obsahuje USB interface. Spotřeba mikrokontroléru je velmi zajímavých 0.6uA při použití 32kHz krystalu.

Další vývojový kit je mikrokontrolér ATXMega128B1 - ATMEL - ATXMEGAB1-XPLD - EVAL BOARD, ATXMEGA128B1, LCD


Tento kit už obsahuje 4x40 LCD, full speed USB interface, 4 bezkontaktní tlačítka, 4 indikační LED, senzor osvětlení a senzor teploty. V mikrokontroléru je opět nahrán bootloader nebo lze programovat pomocí Atmel programátoru.
Mikrokontroléry ATXMega se vyznačují 8bit jádrem, ale některé periferie jsou schopny pracovat se 16bit daty. Zajímavá je také implementace AES a DES šifrování. Obsahuje také USB2.0 interface podporující full i low speed.


ATMEL - AT32UC3L0-XPLD - AT32UC3L064, TEMP SENSOR, EVAL KIT je další zajímavou alternativou.


Vývojová deska s čistokrevný 32bit mikrokontrolér s teplotním čidlem, RGB LED, tlačítkem, dotykovým jezdcem (posuvníkem) a UART -> USB kontrolérem. Mikrokontrolér je opět možné programovat pomocí bootloaderu nebo si zakoupit prográmátor.
Mikrokontrolér je také zajímavý z pohledu napájení (1.62V - 1.98V).Disponuje klasickými periferiemi jako USART, I2C, SPI atd.

ARM Cortex-M4 ATMEL - ATSAM4S-XPLD - EVAL, SAM4S16, XPLAINED KIT


32bit mikrokontrolér s jádrem ARM - SAM4S16C a vývojová deska s JTAG programátorem a debuggerem, USB konektorem, 4 dotykovými plochami a 4 LED tvoří zajímavý základ pro začátek s ARM jádrem ve stylu firmy Atmel.

Texas Instruments:
Klasikou u této firmy je TEXAS INSTRUMENTS - MSP-EXP430G2 - MSP430G2XX, LAUNCHPAD, DEV KIT.


Základní koncepcí MSP430 je úspornost 16bit mikrokontrolérů. Programy pro tento mikrokontrolér můžete nalézt Zde. Vybavenost těchto vývojových kitů není nijak velká, 2 tlačítka (USER a RESET), 2 LED a vyvedené vývody. Ale velkou předností těchto vývojových kitů je programátor a debugger nacházející se na desce. Pomocí nich, je možné naprogramovat další mikrokontroléry z rodiny MSP430. Programování se provádí pomocí SBW (Spy-by-Wire).

Další vývojovou deskou je TEXAS INSTRUMENTS - MSP-EXP430F5529LP - MSP430F5529, USB LAUNCHPAD, EVAL KIT


Opět se nejedná o nějak hodně vybavení kit. Na kitu najdete programátor a debugger.
Mikrokontrolér kromě klasických periferií jako I2C, SPI, USART obsahuje také USB full speed interface.

Pokud se posunume do 32bit mikrokontrolérů s jádrem ARM, pak představitelem je zde TEXAS INSTRUMENTS - EK-TM4C123GXL - TM4C123G - TIVA C


Vývojová deska obsahuje RGB LED, USB 2.0 a dvě tlačítka (USER a RESET). Deska je však pinově kompatibilní s vývojovou deskou MSP430 LaunchPad. Programátor a debugger je samozřejmostí, tentokrát přes JTAG.

TEXAS INSTRUMENTS - LAUNCHXL-RM42 - RM42 HERCULES LAUNCHPAD, DEV BOARD


Další kit s ARM tentokrát s Cortex-R4 - Hercules RM42. Tlačítko, senzor osvětlení, LED a samozřejmě zabudovaný programátor a debugger - to je výbava tohoto kitu.

STmicroelectronic:
8bit mikrokontrolér STM8S105C6T6 na vývojové desce - STMICROELECTRONICS - STM8S-DISCOVERY - STM8S, W / ST-LINK, DISCOVERY KIT


Jednoduchý vývojový kit pro 8bit mikrokontroléry od firmy STM. Na kitu naleznete vyvedené vývody na pinovou lištu, 2 LED, plocha pro dotykové tlačtko a integrovaný programátor a debugger.

SMT32 - Nucleo je novinkou tohoto výrobce.


Tato série vývojových kitů zahrnující mikrokontroléry STM32L152, STM32F103, STM32F030 a STM32F401 je úspěšně propagovaná. Nejenom nízkou (zavádějící) cenou, Arduino Like konektory, LED, tlačítky, ale také ST-LINK (programátor a debugger) ve verzi 2.1.

Klasika jménem STMICROELECTRONICS - STM32F429I-DISCO - STM32F4, DISCOVERY, EVAL BOARD


Tento kit disponuje mimo jiné 3-osým gyroskopem, akcelometrem, 2.4" QVGA TFT LCD, 2 tlačítky, 64Mbit SDRAM pamětí, 4 LED a ST-LINK ve verzi 2.0. Za tuto cenu a výbavu je to opravdu povedený vývojový kit.
Mikrokontrolér založený na jádře Cortex-M4 je velmi dobře vybavený, obsahuje LCD řadič, 3x I2C, 4 x USART, 2x CAN 2.0B interface, USB 2.0 full speed D/H/O a mimo jiné i řadič Ethernetu 10/100 podle normy IEEE 1588v2.

Freescale:
16bit od Freescale FREESCALE SEMICONDUCTOR - LFEBS12UBLAB - MC9S12DG128, STUDENT LEARNING KIT


V tomto kitu naleznete 16bit mikrokontrolér MC9S12DG128. Ten obsahuje debugging v reálném čase, 2 CAN interface 2.0A/B, LIN interface a RS232. Součástí je také mnoho LED, přepínačů, tlačítek, nepájivé pole a 7 segmentový displej.

Nejznámější vývojový kit FREESCALE SEMICONDUCTOR - FRDM-KL05Z - EVAL, KINETIS L, FREEDOM, CORTEX M0+


Asi nejznámější vývojový kit od firmy Freescale s jádrem ARM Cortex-M0+. Kapacitní dotykový posuvník, RGB LED, akcelerometr s Arduino konektory. Kit obsahuje programátor s debuggerem.

Opět jádro ARM FREESCALE SEMICONDUCTOR - FRDM-KL46Z - DEV BRD, KINETIS KL4X, FREEDOM PLATFORM


Opět jádro ARM Cortex-M0+ v rodině Kinetis.
Tentokrát lépe vybavený kit skrývá mikrokontrolér MKL46Z256VL4 a spolu s USB interfacem, akcelometrem, 2 LED, 3D magnetickým senzorem, programátorem a debuggerem tvoří zajímavý začátek pro bastlení.
Samotný mikrokontrolér není nijak více vybaven oproti jiným mikrokontrolérům založených na jádře ARM. Obsahuje USB full/low speed, 2x SPI, 2 x I2C a 2 x UART.

Microchip:
8bit MICROCHIP - DM164127 - PIC18, USB, DEBUG HEADER, DEV KIT


Vývojová deska pro 8bit mikrokontrolér PIC18F14K50. Kit obsahuje PICKit 2 debugger a programátor, 4 LED, RS-232 konektor, potenciometr, pájecí pole, tlačítko a konektor pro PICKit analyzátor.

Další 8bit mikrokontrolér v kitu MICROCHIP - DM163025-1 - PIC18F45K50, PICDEM, FS, USB, DEV KIT


Další vývojová deska tentokrát s mikrokontrolérem PIC18F45K50. Tento kit je lépe vybavený, obsahuje vyvedené piny, potenciometr, teplotní senzor, USB konektor, LED, tlačítko a RS-232.
Mikrokontrolér samotný podporuje USB 2.0 a další klasické periferie jako SPI, AD a DA převodník, USART atd.

MICROCHIP - TCHIP011 - PIC32, FUBARINO MINI CHIPKIT, EVAL BOARD


Velice jednoduchý vývojový kit od firmy Microchip s mikrokontrolérem PIC32MX250F128D-50I/M. Vývojová deska není nijak vybavená, obsahuje tlačítka, mikrokontrolér a konektor s vyvedenými vývody a 1 user LED. Deska má vyvedený ICSP konektor pro programování a debug s PIVKit3. Mikrokontrolér obsahuje usb-bootloader.

NXP:
ARM Cortex-M3 NXP - OM13045,598 - EVAL, LPCXPRESSO, LPC1347


Vývojový kit od firmy NXP se zabudovaným JTAG programátorem a debuggerem, vyvedenými piny a mikrokontrolérem LPC1347.

NXP - OM13058 - LPCXPRESSO BOARD, LPC11U68 MCU


ARM Cortex-M0+ s mikrokontrolérem LPC11U68. Samotný kit disponuje Arduino konektory, USB konektorem, RGB LED a integrovaným JTAG debuggerem.


<#EN>The development boards are very popular. I decided to share this list. These boards are interesting, popular and cheap (to 30£ - by farnell.com). If you click on the picture, you will be redirected in eshop, where you can buy it.
Alert: I will not share Arduino, because Arduino is everywhere. But here are development boards with Arduino Like = the same conectors as Arduino.
If you find mistake, contact me please.

Development boards by Atmel:

If you like 8 bit microcontrollers, you could like this development board - ATMEL - ATMEGA1284P-XPLD - EVAL KIT, MEGA-1284P, XPLAINED


This board includes ATmega1284, temperature sensor, light sensor, 4 LED, touch button, 3 mechanical button. The microcontroller is programmed through bootloader or Atmel programmer.
8 bit core is classic architecture, but this microcontroller contains USB interface. The consuption microcontroller is very interesting - 0.6uA for uses 32kHz crystal.

This is next development board with microcontroller ATXMega128B1 - ATMEL - ATXMEGAB1-XPLD - EVAL BOARD, ATXMEGA128B1, LCD


This board contains 4x40 LCD, full speed USB interface, 4 touch buttons, 4 LEDs, light sensor and temperature sensor. In the microcontroller is loaded bootloader or you can program with Atmel programmer.
The ATXmega has 8 bit core, but some periphery enables work with 16 bit data. Very interesting is implementation AES and DES cryption. It contains USB 2.0 interface which it supports full and low speed.

ATMEL - AT32UC3L0-XPLD - AT32UC3L064, TEMP SENSOR, EVAL KIT is further interesting board.


The development board with 32 bit microcontroller, temperature sensor, RGB LED, touch slider and UART to USB controller.
In the microcontroller is loaded bootloader or you can program with Atmel programmer.
Thi microcontroller has classic pheriphery as USART, I2C, SPI atc.

ARM Cortex-M4 ATMEL - ATSAM4S-XPLD - EVAL, SAM4S16, XPLAINED KIT


32 bit microcontroller with ARM core - SAM4S16C and development board with JTAG programmer and debugger, USB connector, 4 touch buttons and 4 LEDs - form an interesting basis for programming.

Texas Instruments:
This is a classic board by TI TEXAS INSTRUMENTS - MSP-EXP430G2 - MSP430G2XX, LAUNCHPAD, DEV KIT.


MSP430 are known for their low power consumption. You can find codes for this microcontroller Here.
These boards aren't a lot of extern circuits. 2 buttons, 2 LEDs and connectors. Great advantage are debugger and programmer which are on the board. You can program others microcontroller from MSP430 family. The microcontroller is programed through SBW (Spy-bi-Wire).

This is futhers boards TEXAS INSTRUMENTS - MSP-EXP430F5529LP - MSP430F5529, USB LAUNCHPAD, EVAL KIT


This boards is same as MSP430G2XX. The microcontroller contains I2C, SPI, USART etc. and USB full speed interface.

If we check 32 bit microcontrollers with ARM core, then this representative is this TEXAS INSTRUMENTS - EK-TM4C123GXL - TM4C123G - TIVA C


The development board contains RGB LED, USB 2.0 and 2 buttons. The board has same connector as MSP430 LaunchPad. The microcontroller is loaded through JTAG and the board contains programmer and debugger.

TEXAS INSTRUMENTS - LAUNCHXL-RM42 - RM42 HERCULES LAUNCHPAD, DEV BOARD


Futher board with ARM Cortex-R4 - Hercules RM42. Button, light sensor, LED and programmer and debugger - this contains the board.

STmicroelectronic:
8 bit micocontroller STM8S105C6T6 on the development board - STMICROELECTRONICS - STM8S-DISCOVERY - STM8S, W / ST-LINK, DISCOVERY KIT


Easy board for 8 bit microcontroller by STM company. You can find 2 LEDs, touch button, programmer and debugger on the board.

SMT32 - Nucleo is news from this company.


These series development boards contains microcontrollers STM32L152, STM32F103, STM32F030 a STM32F401 and these are very popular. Nucleo is very cheaper, it has Arduino Like connectors, LED, button, but it contains ST-LINK (programmer and debugger) version 2.1.

Classic STMICROELECTRONICS - STM32F429I-DISCO - STM32F4, DISCOVERY, EVAL BOARD


This kit includes 3 axis digital output gyroscope, 2.4" QVGA TFT LCD, 2 buttons, 64Mbit SDRAM memory, 4 LED a ST-LINK version 2.0. For this price and gear it's really funny development board.
STM32F429 is based on Cortex-M4 core and it includes LCD driver, 3x I2C, 4 x USART, 2x CAN 2.0B interface, USB 2.0 full speed D/H/O and Ethernet driver 10/100.

Freescale:
16bit by Freescale company FREESCALE SEMICONDUCTOR - LFEBS12UBLAB - MC9S12DG128, STUDENT LEARNING KIT


On this board is included 16 bit microcontroller MC9S12DG128. The microcontroller include real-time debugging, 2x CAN A/B, LIN interface and RS-232. On the board is a lot of LEDs, buttons, swtichs and 7 segment display.

The most famous development board FREESCALE SEMICONDUCTOR - FRDM-KL05Z - EVAL, KINETIS L, FREEDOM, CORTEX M0+


The most famous development board by Freescale company with ARM Cortex-M0+ core. Touch slider, RGB LED, accelometer and arduino connector. The board includes programmer and debugger.

Again ARM FREESCALE SEMICONDUCTOR - FRDM-KL46Z - DEV BRD, KINETIS KL4X, FREEDOM PLATFORM


Again ARM core Cortex-M0+ in the Kinetis family.
The board is a better equipped. It includes a MKL46Z256VL4 microcontroller and USB interface, accelerometer, 2 LEDs, 3D magnetic sensor, programmer and debugger doing interesting start for programming microcontrollers by NXP.
The microcontroller is usually equipped same as others ARM microcontrollers. It includes USB full/low speed, 2x SPI, 2x I2C and 2 x UART.

Microchip:
8bit MICROCHIP - DM164127 - PIC18, USB, DEBUG HEADER, DEV KIT


The development board with 8 bit PIC18F14K50 microcontroller. The board contains PICKit 2 debugger and programmer, 4 LEDs, RS-232 connector, button and connectors for PICKit analyzer.

Next 8 bit microcontroller on the board MICROCHIP - DM163025-1 - PIC18F45K50, PICDEM, FS, USB, DEV KIT


Next development board with PIC18F45K50 microcontroller. This board is better equipped. It includes connectors, temperature sensor, USB, LED and RS-232.
The microcontroller supports USB 2.0 and others periphery as SPI, AD and DA converter, USART atc.

MICROCHIP - TCHIP011 - PIC32, FUBARINO MINI CHIPKIT, EVAL BOARD


Very easy development board by Microchip company with PIC32MX250F128D-50I/M microcontroller. The board includes buttons, the microcontroller, connector and 1 user LED. On the board is ICSP connector for programming and debugging with PICKit 3. The microcontroller includes usb-bootloader.

NXP:
ARM Cortex-M3 NXP - OM13045,598 - EVAL, LPCXPRESSO, LPC1347


The development board by NXP company with JTAG debugger and programmer and with LPC1347 microcontroller.

NXP - OM13058 - LPCXPRESSO BOARD, LPC11U68 MCU


The LPC11U68 microcontroller with ARM core Cortex-M0+. This board includes Arduino connectors, USB connector, RGB LED and integrated JTAG debugger.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,928,704 návštěv