Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

FTP na Raspberry Pi - anonymous i ftp-user / FTP with Raspberry Pi - anonymous and ftp-userTisk

Instalace FTP (vsftpd):

v souboru /etc/vsftpd.conf naleznete nastavení pro vsftpd.
Naleznete zde nastavení pro povolení anonymů, zda povolíte přihlášení od lokálních uživatelů, povolení zápisu přes FTP, povolení upload souborů od anonymů a další.

pokud nemáte nainstalován mcedit, můžete použít "nano" nebo jej nainstalujete:

poté vsftd restartujete:


K FTP se můžete také připojit přes SFTP protokol (FileZilla atp). Doporučuji.

FTP na Raspberry Pi - anonymous user
vytvoříme složku:

i když je ftp pro anonymous uživatele, složka musí mít vlastníka (v tuto chvíli root), to změníme na uživatele "pi":


upravíme vsftpd.conf
otevřeme soubor:

pokud nemáte nainstalován mcedit, můžete použít "nano" nebo jej nainstalujete:

v souboru vsftpd.conf odkomentujeme a změníme:

a přidáme tam tenhle řádek:

poté stačí restartovat vsftpd:


FTP na Raspberry Pi - ftp user
vytvoříme složku:

vytvoříme nového uživatele (-d vytvoří uživateli home):

přiřadíme uživateli heslo:

přiřadíme práva složky /var/ftp uživateli ftp-user


pokud budete někdy chtít uživatele smazat, provedete to takto:

<#EN> Instalation FTP (vsftpd):

in the file /etc/vsftpd.conf find setting for vsftpd.
You can find setting for enable anonymous, allow log in from local users, enable any form off FTP write command, enable upload files from anonymous users etc:

if you don't install mcedit, you can use "nano" or you can install it:

after restart vsftd:


You can connect through SFTP protocol (for example FileZilla). I recommend it.

FTP with Raspberry Pi - anonymous user
make directory:

the directory has to have owner (now root), it changes to "pi" user:


edit the file vsftpd.conf
open the file:

if you don't install mcedit, you can use "nano" or you can install it:

in the file vsftpd.conf uncomment and change:

and add this row:

after it have to restart vsftpd:


FTP with Raspberry Pi - ftp user
make directory:

make new user (-d makes /home for user):

make password for user:

change owner from root to ftp-user /var/ftp


if you want to remove/delete this user, you can follows:

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
7,504,032 návštěv