Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

ScriptCommunicator - výborný serial terminal pro každéhoTisk

Hledal jsem nějaky dobrý serial terminal který umí zobrazit časové značky, vytvořit logy aj. a našel jsem naprosto výborný ScriptCommunicator!
Proč? To vám zkusím ukázat v tomto obrázkovém článku.

Hlavní okno:
Vzhled je jednoduchý a přehledný. Chcete-li poslat asci znak, vyberete si ho z nabídky. Dále si můžete vybrat hex, bin, uint8, uint16, uint32, int8, int16, int32.


První stránka nastavení - serial port:
Zde si můžete mimo jiné vybrat už přednastavenou přenosovou rychlost 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 nebo vlastní například 921600.


Sockets:
ScriptCommunicator může monitorovat TCP nebo UDP.


SPI master:


CAN to USB (pouze windows):


Console options:


Log options:


Sequences:
Používáte-li zprávu s více znaky, bude se vám hodit záložka sequences, kde si můžete vytvořit vlastní.


Scripts:
To samé pro skripty.


Send history:
Jednoduchá záložka "Send history".


Find text in console:
Při mnoha zprávách je složité najít zrovna tu, co hledáte. V tom vám pomůže tato položka, která vám vaši hledanou zprávu najde.


Asci, hex, bin záložky:
Při výběru například "hex zobrazení" se vám vytvoří záložka hex, kde jsou zprávy v hex formátu. To samé můžete použíti i pro asci nebo bin.


Záložka Mixed:
Ale záložka "mixed " je prostě super.


Program naleznete zde: https://sourceforge.net/projects/scriptcommunicator/
Program je multiplatformní.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,351,613 návštěv