Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Magnetická rezonance doma? No, pokusy jsou.TiskBastlíři posouvají hranice možností a staví nejrůznější zařízení - třeba magnetickou rezonanci. Tento článek nebude návodem na jeho stavbu ač HW podklady tu najdete, ale spíše inspirací, kam až "udělám si doma" dokáže zajít.

Magnetická rezonance neboli MRI ("magnetic resonance imaging") je zobrazovací metoda založená na vysílání a přijímání elektromagnetického pole s frekcencí několika stovek MHz. Díky této metodě můžete vidět jednotlivé zkoumané části i v 3D zobrazení a další výhodou je nulová radiační zátěž.

MRI zobrazená níže vám asi tak jednoduše 3D zobrazení neposkládá. Twitterový účet Yashiro zveřejnil několik fotografií jeho prototypu MRI. Na github projektu pak najdete HW podklady pro výrobu.Na githubu najdete zmíněné HW podklady:
https://github.com/xecus/opensource-mri-project

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,680,229 návštěv