Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Test konektorů - který se hodí?TiskJiří Bekr zveřejnil video s testem 36 typů konektorů. Měřil u nich proudovou zatížitelnost a také odhadoval jejich životnost.
Mezi konektory najdete "čokolády", konektory XT60, fastony, cinch konektory a třeba konektory JST.

V tomto videu rozděleném do kapitol si projdeme celou problematiku volby konektorů, jejich proudovou zatižitelnost a jejich životnost.
Co jsem ve videu nezmínil je fakt, že odpor jsem měřil vždy na jednom pinu, takže u dvoupinových jsem to průměroval. Je to kvůli tomu, abychom mohli přímo porovnávat jedno a více pinové konektory.
Měření bylo prováděno čtyřvodičově. Proudová cesta měla od 5 do 15,1A a napětí bylo měřeno na těle pinu v místě spojení s vodičem. Tento postup eliminuje chybu na minimum.


Výsledky najdete na https://drive.google.com/

Video je níže

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,405,405 návštěv