Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Detekce anomálií s ESP32 a Edge Impulse, nástrojem pro strojové učení.TiskCo je anomálie? Neočekávaná událost. A víte jak jí detekovat?
V tomto návodu se dozvíte, jak zkombinovat vývojovou desku s ESP32, senzorem eCO2 a těkavých látek společně s Edge Impulse, nástrojem pro strojové učení - machine learning.

Na stránce survivingwithandroid.com vznikl návod, jak propojit výjovovou desku s ESP32, čidla eCO2 a (tVoC) těkavých organických látek (CCS811) a nástrojem pro strojové učení Edge Impulse.

K dispozici je jak kód pro ESP32, tak i vysvětlení jak vytvořit model pro strojové učení.
Zpětná hodnota, kterou server vrací je "skóre anomálie" nabývající hodnotu od 0 do 1.

Návod najdete na https://www.survivingwithandroid.com/esp32-anomaly-detection-edge-impulse-machine-learning/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,920,014 návštěv