Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Obří sada 3D tisknutelných kolejnic, zatáček, mostů a vlaků kompatibilních s dřevěnou železnicí IKEA LILLABO a BRIOTiskMichal Fanta zveřejnil na prusaprinters.org, což je hub 3D výrobků, svou sadu kolejnic, vláčků, mostů, zatáček - vše kompatibilní s IKEA LILLABO i dřevěnou železnicí BRIO.

Michal přehledně sepsal všechny části stavebnice a zároveň sdílel i své modely vláčků.
Pokud chcete Mihcal podpořit za toto chvályhodné vytvoření obřího množství částí kompatibilních stavebnic, můžete to udělat skrze Paypal - odkaz se nachází pod tlačítkem Download.

Stavebnici najdete na https://www.prusaprinters.org/prints/117903-extended-set-of-wooden-train-track-with-50-unique-

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,348,192 návštěv