Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Hackujeme routerTiskOndřej Doležal sepsal článek na svůj github o tom, jak hackoval router Zcomax WA-2204A-TX. Motivací byla čistě zvědavost.
Což zmiňuje hned v úvodu článku.
Motivace provádět hacking na tak starém zařízení byla čistě ze zvědavosti s vědomím, že faktická důležitost potencionálně objevených zranitelností bude více méně nulová.
Takže proč
Tzv. na ostro si vyzkoušet vědomosti nabyté čtením teorie.
Pochopit principy a ověřit obecně platné postupy. PoC.
A hlavně se také zabavit :)

Celý článek najdete na https://github.com/odolezal/zcomax_wa-2204a-tx

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,116,604 návštěv