Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Budeme navrhovat plošné spoje na trojrozměrný materiál? Altium Designer pracuje na PCB 3D návrhovém programu. Můžete se zapojit i vy jako beta tester.TiskPokrok v technologiích je nezastavitelný a nezastavuje se ani u návrhových programů pro plošné spoje (DPS, PCB). Altium Designer pracuje na návrhovém programu pro PCB, který se bude navrhovat na trojrozměrný objekt. A zapojit do vývoje programu se může každý - jako beta tester.

3D-MID, jak je technologie nazývána, kombinuje obvody s trojrozměrnými mechanickými částmi.

Martin Wolker na twitteru zveřejnil informaci právě o True 3D Circuit Designer od Altium Designer.Více informací na https://www.altium.com/altium-designer/features/true-3d-circuit-design

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,116,404 návštěv