Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Vlastní levné EKG s neuronovou sítí.TiskElektrokardiografie (EKG) je základní vyšetřovací metoda v kardiologii, která dokáže odhalit řadu srdečních vad. Na Gitlabu je projekt právě EKG monitoru s použitím neuronové sítě k filtrování dat.
Neuronová síť běží na STM32, Raspberry Pi se stará o vizualizaci dat na displej.

Princip EKG je popsán v https://www.wikiskripta.eu/w/Elektrokardiografie
Během šíření akčního potenciálu myokardem vznikají v oblastech rozhraní rozdílného potenciálu místní elektrické proudy, to vede ke vzniku elektromagnetického pole. Tělesné tekutiny fungují jako dobré vodiče, čímž lze snímat změny srdečních potenciálů i z povrchu těla.
Snímání těchto potenciálů zavedl na počátku 20. století holandský fyziolog Willem Einthoven. Byly to dnešní 3 standardní bipolární končetinové svody (I, II, III) tvořící tzv. Einthovenův trojúhelník, v jehož pomyslném těžišti leží srdce. Principem těchto svodů je zapojení vždy dvou aktivních elektrod, jejichž polarita je předem dána. Jednotlivé svody poté zaznamenávají rozdíl potenciálu mezi elektrodami a udává výslednou amplitudu. Vektorový součet všech tří amplitud těchto končetinových svodů je roven nule (Einthovenův zákon).


A zpět k levnému monitoru EKG. Měření probíhá na třech místech těla, napětí z těchto míst je zesíleno a přivedeno do vývojového kitu STM32F407, kde se provede filtrace - i díky implementované neuronové síti.
Tato data jsou pak přenesena (UART) do jednodeskového počítače Raspberry Pi, který data zobrazí na monitoru.

Gitlab: https://gitlab.com/Angelgzgc/neuralhearthmonitor/tree/master
Hackster.io: https://www.hackster.io/endlessteam/low-cost-ecg-pathology-detection-with-deep-neural-networks-b417f1

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,361,642 návštěv