Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Arduino návody / Arduino tutorialsTisk


Pokud máte stále málo návodů jak programovat populární Arduino, zkuste se podívat na tuto stránku.
Na stránce najdete úplné základy, blikání LED, použití analogového vstupu, použití čidla DHT11, použití displayů nokia 5110, použití I2C sběrnice spolu s RTC DS1307, Arduino a SD karta, senzor tlaku BMP085, Arduino jako web klient, Arduino a bluetooth, Arduino a akcelerometr MPU6050, GPS SKM53 a v neposlední řadě Arduino a SPI s TFT displayem.

http://arduino8.webnode.cz/tutorialy/

<#EN>This webpage is only Czech, but you can use google translate.

If you don't have more tutorials, you can see this webpage.
You can find blinking LED, using analog input, using DHT11 sensor, using nokia 5110 dispay, I2C bus with DS1307 RTC, Arduino and SD card, pressure sensor BMP085, Arduino as web client, Arduino and bluetooth, Arduino and accelerometer MPU6050, GPS SKM53 and last but not least Arduino and SPI with TFT display.

http://arduino8.webnode.cz/tutorialy/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,658,688 návštěv