Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

TVOC, CO2ekv, AQI, IAQ, VOC - co to je?TiskPři měření a kontrole kvality vzduchu se můžeme potkat s nejrůznějšími výrazy - TVOC, CO2ekv, AQI, IAQ, VOC. Co to je? Potřebuju k něčemu, když si chci měřit kvalitu vzduchu doma? Nebo venku?

Antoním Vojáček napsal skvělý článek na automatizace.hw.cz, který toho všechno popisuje. Co jednotlivé parametry znamenají, jaké mají rozsahy, limity a další.
https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-voc-index.html

Ve zkratce:


VOC
Tzv. VOC index je bezrozměrné číslo, které má reprezentovat celkovou kvalitu vnitřního prostředí. Vytváří se jako přepočet z "hrubého signálu" koncetrace naměřené snímací ploškou v senzoru. Obvykle nabývá hodnot v rozsahu 0 až 500 a udává relativní změny koncetrace některých VOC látek.
0-100: čistý vzduch
100-250: vyhovující
nad 250: nekvalitní

TVOC
TVOC je zkratka z „Total VOC“, tedy měření celkové koncentrace více VOC látek současně přítomných ve vzduchu. Měření koncentrací TVOC je výrazně levnější a z pohledu konstrukce měřícího zařízení / senzoru i výrazně jednodušší než oddělené měření koncentrace mnoha jednotlivých VOC.

AQI a IAQ
K VOC indexu bych měl jednu doplňující poznámku. Někteří výrobci měřících jednotek / krabiček hlídajících celkovou kvalitu vzduchu v místnosti prezentují tzv. IAQ index. Ten má popisovat tak zvaný Indoor Air Quality index (Index kvality vzduchu v místnosti), což má být taková celková snadná indikace celkové úrovně kvality vzduchu pro všechny uživatele, kteří nemají ani ponětí o tom, co se vlastně měří. Nutně tedy nemusí jít jen o detekci přítomnosti VOC látek (TVOC), ale mohou do něj být matematicky zahrnuty i další vlivy dalších plynů, jako např. CO2 nebo například koncetrace PM prachových částic, ale i dalších parametrů, jakými jsou teplota, vlhkost apod.

CO2ekv
Ve spojitosti se MOX/MOS senzory TVOC se můžete setkat i s takovou záhadnou veličinou CO2ekv (či anglicky CO2eq). Jak je možné, že senzor TVOC současně měří CO2? Zde jde o to, že senzor skutečně přímo neměří koncentraci CO2, ale prostě přepočítává hrubý naměřený signál algoritmem na tzv. ekvivalent koncentraci CO2.

Těch článků na automatizace.hw.cz o kvalitě vzduchu najdete mnohem více.
Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech - 1. Co sledovat a měřit ?
Na zdraví lidí i jejich okamžitou pohodu má mimo jiné významný vliv i lokální kvalita vzduchu v místnosti. Některé složky / znečištění mohou jen zvyšovat únavu, zatímco jiné mohou ovlivňovat i zdraví a vznik různých nemocí. Co tedy případně sledovat a měřit?

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech - 2. Jak ji měřit?
Pro monitorování kvality ovzduší v prostorech jsou samozřejmě potřeba použít nějaké senzory, dnes prakticky již vždy na elektronické bázi, které budou průběžně analyzovat složení vzduchu v jejich okolí a v případě překročení nežádoucích úrovní nějakým způsobem budou informovat obyvatele / uživatele dané prostory.

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech - 3. Čím ji měřit?
Elektronické senzory plynů samostatně nevyhodnocují výsledky a neumožňují příjemné ovládání. Proto jsou zabudovány do kompletních buď přenosných nebo stacionárních měřících zařízení určené k přímému použití pro měření v místnostech.

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech - 4. Multisenzory a nanomateriály
I na poli senzorů kvality vzduchu probíhá překotný vývoj z pohledu miniaturizace a co největší flexibility použití. V tomto směru je preferováno využití technologie oxidů kovů, kterou lze snadno integrovat na čip společně s vyhodnocovací elektronikou a i realizovat měření více typů plynů v jednom senzoru.

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech - 5. Co jsou PM částice?
I když to přímo nejsou chemicky definované látky, přesto jsou tzv. polétavé prachové částice PM v mnoha případech součástí měření kvality vzduchu, a to nejen venkovního, ale i tohoto vnitřního v místnostech. Proč je tak důležité sledovat jejich koncentraci?

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech - 6. Senzory PM částic
Jak se měří koncentrace PM částic, tedy polétavého prachu? Princip funkce i příklady senzorů i měřáků si ukážeme v 6. díle seriálu o kvalitě vzduchu.

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech - 7. CO2
Problematika plynu oxidu uhličitého se sice hlavně diskutuje z pohledu jeho skleníkového vlivu na planetu, ale hned "v závěsu" jsou i jeho účinky na člověka v uzavřených prostorách. A právě na tuto oblast se podrobně zaměříme v tomto článku.

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech - 8. Principy senzorů CO2
Na jakém principu senzory CO2 skutečně pracují? V praxi se dnes obvykle využívá infračervený optický, elektrochemický nebo polovodičový princip. Každý z nich má rozdílné vlastnosti a rozdílná použití. Pojď me si je blíže popsat...

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech - 9. Test měření CO2
Pro měření koncentrace CO2 lze například využít senzor Sensirion SCD30. S převodníkem na 1-Wire sběrnici jej lze napojit přes jednotku Poseidon2 na cloud SensDesk a dlouhodobé sledování může začít.

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech - 10. TVOC
Co jsou to VOC a TVOC a proč je dobré je měřit v uzavřených místnostech? Jaké problémy je nutné řešit při měření TVOC? Jaké jsou vhodné limity z pohledu kvality vzduchu nebo vlivu na zdraví? Tyto informace obsahuje 10. díl seriálu o kvalitě vzduchu v uzavřených místnostech.

Kvalita vzduchu v uzavřených místnostech - 11. principy TVOC/VOC senzorů
https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-11-principy-tvocvoc-senzoru.htmlUpozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,196,750 návštěv