Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

7 alternativních hacker boardů/7 alternative hacker boardsTisk

Raspberry Pi, CubieBoard nebo BeagleBone nejsou jediné single-board PC o kterých byste měli vědět. Článek na edn.com představuje dalších 7 alternativních single-board PC.

Jedním z nich je UDOO: Board za 99$ s Freescale procesorem i.MX6 s 1 GB RAM DDR3, Ethernetem a WiFi modulem. Mimo jiné obsahuje i HDMI konektor, USB i LVDS.

WaRP: další board za 149$ s procesorem Freescale i.MX6, WiFi a Bluetooth modulem.

RIoTboard: procesor i.MX6, 1GB RAM DD3, 4GB EMMC FLASH za 79$.

HummingBoard: Velmi zajímavá varianta oproti RPi a podobným. Za 45$ dostanete board opět s procesorem i.MX6, 1GB DDR3 RAM, HDMI, LVDS, USB a Ethernet.
Toto nejsou jediné single-board PC a pro více informací určitě zkontrolujte tuto stránku:

http://www.edn.com/electronics-blogs/the-workbench/4435121/7-alternative-hacker-boards

<#EN>Raspberry Pi, CubieBoard or BeagleBone aren't only single-board PC. The article on the website edn.com introduces other 7 alternative single-board PC.

The first is UDOO: Board costs 99$ with Freescale processor i.MX6 with 1 GB RAM DDR3, Ethernet and WiFi module. It contains HDMI connector, USB and LVDS.

WaRP: next board costs 149$ with processor Freescale i.MX6, WiFi and Bluetooth module.

RIoTboard: procesor i.MX6, 1GB RAM DD3, 4GB EMMC FLASH costs 79$.

HummingBoard: Is very interesting variant compared to RPi and similar. The board costs 45$. It contains processor i.MX6, 1GB DDR3 RAM, HDMI, LVDS, USB and Ethernet.
These aren't all of single-board PC and for more information check this website:

http://www.edn.com/electronics-blogs/the-workbench/4435121/7-alternative-hacker-boards

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,196,217 návštěv