Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

FLIR kamera s GameDuino 2 a Nucleo STM32F4 / FLIR camera with Gameduino 2 and Nucleo STM32F4TiskNa webu http://www.theresistornetwork.com byl sdílen projekt termokamery FLIR Lepton s rozlišení 80x60pi. Hlavním procesorem je STM32F4 na Nucleo boardu, na kterém běží veškeré výpočty a data jsou posílána do Gameduino 2, který obsahuje grafický čip pro zobrazení obrazu z kamery na display. Rozhraní kamery je SPI pro odeslání dat a I2C pro konfiguraci kamery.

projekt naleznete zde: http://www.theresistornetwork.com/2014/11/flir-lepton-thermal-imaging-sensor.html

<#EN>
The website http://www.theresistornetwork.com shared a project thermocamera FLIR Lepton with resolution 80x60pi. The main processor is STM32F4 on the Nucleo board. In the STM32F4 runs program and data are sending to the Gameduino 2, which contains graphical chip for display images from the camera to the display. The interface of camera is SPI for sending data and I2C for configuration camera.

the project was shared: http://www.theresistornetwork.com/2014/11/flir-lepton-thermal-imaging-sensor.html

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,912,622 návštěv