Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Základní zabezpečení linux serveru / How to secure linux serverTisk


Rád bych hned na začátek uvedl, že nejsem profesionál v oboru bezpečnosti, ale rád bych zde zveřejnil článek pojednávající o základním zabezpečením linux serveru. Článek vychází z nastudované literatury a tak nějak i ze zkušeností.

Příchodem Raspberry Pi, Cubieboard nebo Banana Pi se rozmohla možnost mít doma i vlastní server. Ano, zní (a je) to naprosto super, mít vlastní stránky u sebe na serveru a pokud máte veřejnou IP adresu, nic vám nebrání se dostat na vaše stránky i z jiné, než lokální sítě. S tímto počinem ale přicházejí i rizika a nejsou vůbec malá. Ve světě internetu existují stovky, tisíce, milióny robotů zkoušející se dostat na nejrůznější servery a stejně tak i lidé, kteří to chtějí zkusit sami.
Další částí možných útočníků jsou sousedi, kteří to mohou zkusit také - student střední nebo i základní školy chce "hacknout" všechno :-)

Vycházejme z modelové situace, aby to vysvětlování bylo alespoň trochu účelné (mnoho informací lze však převést i na jiné situace).
Máme doma server s Raspberry Pi (Banana Pi, BeagleBone, Cubieboard aj.) a nainstalovaným OS Raspbian (Cubian, Debian, Ubuntu, arcOS aj). Zabezpečení samotných stránek je jedna věc, druhá je přístup do serveru.

http://chiptron.cz/articles.php?article_id=68

<#EN>

I would like to tell you that I'm not prefessional in security, but i would like to show you article about basic security of linux server. Sources for this article is my own experinces and literature search.

With distribution of single-board computers as Rasberry Pi, Banana Pi, Cubieboard was created possibility to have own server at the home. Yes, it's amazing and if you have public IP address, you can connect from anywhere. You have to think for possible dangerous and these dangerous aren't negligible. In the world of internet exists a lot of robots which want to give access to your server.
Other atackers can be neighbors. Yes, student of primary school or high school want be hacker - they want hack everything :-)

We have a model situation (It will be easier to explain).
We have server with Raspberry Pi (Banana Pi, BeagleBone, Cubieboard etc.) with OS Raspbian (Cubian, Debian, Ubuntu, arcOS etc.). The security of websites is one security problem, the second security problem is access to the server.

http://chiptron.cz/articles.php?article_id=68

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,543,658 návštěv