Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Senzor otevřených dveří s ESP8266 NodeMCUTiskMeteostanici už máte postavenou, a tak se chystáte třeba na domácí zabezpečovací systém?
Potom se podívejte na tento projekt senzoru dvěří s ESP8266 NodeMCU a push notifikací.
Do jaké míry je tento projekt použitelný nechám na vás.
Schéma zapojení je naprosto jednoduché a skládá se pouze z ESP8266 NodeMCU, dvou odporů, červené LED, magnetu a jazýčkového relé.
Na stránce naleznete kompletní kód.

http://www.myelectronicslab.com/tutorial/door-sensor-with-push-notification-using-esp8266-nodemcu/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,196,284 návštěv