Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Meteorologická stanice / Weather stationTisk

lubosweb.php5.sk zveřejnil další, velmi zajímavou, konstrukci. Tentokrát se jedná o meteorologickou stanici s využitím Raspberry Pi, senzorem teploty a vlhkosti SHT25, mikroprocesorem STM32F103, snímačem atmosférického tlaku MPL3115A2 a kompletním zobrazením na internetu. Jak bylo řečeno, o sběr dat se stará mikroprocesor STM32F103, který komunikuje se senzorem SHT25 a MPL3115A2 pomocí sběrnice I2C. Komunikace mezi STM32F103 a Raspberry Pi probíhá po sběrnici UART. Raspberry Pi poté ukládá data na server, kde je z nich vytvořeny tabulky a následně grafy.

http://lubosweb.php5.sk/konstrukcie/15-meteostanica.php


<#EN> lubosweb.php5.sk published next device. Waether station with Raspberry Pi, senzor of temperature and humidity SHT25, microcontroller STM32F103, sensor of atmospheric pressure MPL3115A2. Data are published at the website. The microcontroller STM32F103 used I2C bus with sensor SHT25 and MPL3115A2. The STM32F103 used I2C bus with Raspberry Pi. RPi saves the data at server. Tables and graphs is created from the data.
The website are in Slovak language. You can use translate.google.com.

http://lubosweb.php5.sk/konstrukcie/15-meteostanica.php

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,912,624 návštěv