Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Návod: Jak použít MicroPython (uPython) na ESP32Tisk

Dneska, velmi krátká novinka.
Tento návod, jak použít MicroPython na ESP32 je napsán pro Windows OS, ale změny v návodu pro jiné OS (Linux, MacOS) by nemuseli být tak složité.

Pojďte to zkusit, návod na https://techtutorialsx.com/2017/05/20/esp32-micropython-support/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,920,070 návštěv