Vybráno pro vás
 
Nový Matlab a Simulink - Release 2017b
MATLAB R2017b přináší automatické doplňování v Live Editoru, grafy geobubble a
wordcloud, hluboké neuronové sítě s rozvětvenou architekturou pro efektivnější deep
learning, sémantickou segmentaci obrazu, nové možnosti verifikace a validace modelů v
Simulinku a tři zcela nové nadstavby: GPU Coder, LTE HDL Toolbox a Text Analytics
Toolbox.

Na novinku upozornil HUMUSOFT s.r.o., výhradní zástupce společnosti MathWorks®.

Celou zprávu si můžete přečíst na http://www2.humusoft.cz/download/press/matlab-r2017b.pdf
 
Diskuze
 
Upozornění
Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů. Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.

Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tato nekomerční stránka nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.