Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Nejlepší studenti 2018 nalezeniTiskDo finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v sídle firmy MICRORISC, byli pozváni opět velmi zajímaví mladí lidé. Odborná porota vybírala především podle jejich výjimečnosti a dalších aktivit, a přihlédla také k vlastnímu textu žáků, kteří ve formě eseje vyjádřili Proč stojí za to být dobrým studentem. Během finále, které moderovala paní Zdeňka Žádníková – Volencová, měli žáci možnost prezentovat před porotou své zájmy, úspěchy a mimoškolní aktivity.

Tři z nich byli oceněni titulem Nejlepší student a odnesli si finanční odměnu 5000 Kč. Čtvrtý žák získal ocenění Nejlepší student – technik a obdržel hodnotné vývojové nástroje. Od odborného časopisu DPS Elektronika od A do Z a od firmy MICRORISC získal vývojové nástroje v celkové hodnotě více než 10 000 Kč.

Na základě prezentací ve finálovém kole byla oceněna škola jednoho z nich titulem Nejlepší škola a získala odměnu 10 000 Kč na podporu vzdělání nadaných žáků. Tuto cenu si odneslo Gymnázium Ústí nad Labem.

Nejlepší student

Roman Frič, Gymnázium Ústí nad Labem
Roman je vynikajícím studentem, všestranným a nadaným ve všech předmětech. K tomu jako bonus přidává obrovský hudební talent kombinovaný s precizností a pílí. První klavírní soutěže vyhrával už v osmi letech, již v dětském věku získával ceny i na mezinárodních soutěžích. Několikrát získal Ocenění Ústeckého kraje pro oblast školství za úspěšnou reprezentaci, v roce 2015 též Cenu primátorky za reprezentaci města Ústí nad Labem. V roce 2017 získal například 1. cenu v celostátním kole ZUŠ MŠMT, v roce 2018 vyhrál Beethovenovy Teplice. V červnu 2018 reprezentoval Českou republiku na prestižních mezinárodních soutěžích v italské Padově a Val Tidone. Seznam všech jeho ocenění a koncertů je skutečně úctyhodný. Přes všechny své úspěchy i fakt, že zvládá studovat současně dvě střední školy (gymnázium a teplickou konzervatoř) s vynikajícími studijními výsledky, je Roman velmi skromným člověkem. Na škole společně se spolužáky zavedli tradici Charitativního běhu do schodů. Se svým týmem obdržel Cenu VIA BONA za filantropii. V příštím roce plánuje uspořádat svůj vlastní koncert, jehož výtěžek chce věnovat rodině s postiženým dítětem.

Marek Heide, Gymnázium Ústí nad Labem
Marek je všestranným studentem. Jedná se o velmi nadaného žáka s širokým spektrem zájmů a mimoškolních aktivit. V posledních letech se zaměřuje hlavně na přírodovědné obory. V letech 2017 a 2018 vyhrál krajské kolo fyzikální olympiády, dlouhodobě se úspěšně zúčastňuje i olympiád z matematiky, logiky, chemie a biologie.
Zároveň se zabývá i experimentálním výzkumem. Je stážistou v projektu Otevřená věda Akademie věd, kde se v roce 2017 věnoval projektu „Sledování růstu a chování buněk hladkého svalu aorty metodou imunofluorescenčního barvení a časosběrného snímání“ a v roce 2018 pokračoval projektem „Sledování růstu a chování buněk hladkého svalu aorty ve statickém a dynamickém systému“. Marek je vstřícný a empatický člověk, který je schopen pomoci lidem ve svém okolí. Je to týmový hráč podílející se i na mnoha dobročinných aktivitách. Za svou píli, talent, všestrannost, empatii a dobročinnost si získává úctu a obdiv svého okolí.

Martin Orság, Gymnázium a SOŠZE Vyškov
Tento skromný, nadaný a hloubavý mladý vědec zaujal porotu svou zaujatostí pro věc, pozitivním nábojem, vnitřní energií, ale i pokorou a lidskou poctivostí. Na svůj věk má široký rozhled.
Martin je úspěšný v přírodovědných, hlavně fyzikálních a matematických soutěžích. Největším úspěchem je pro něj postup na Mezinárodní astronomickou olympiádu, kdy v roce 2018 vyhrál celostátní kolo a následně odjel na výběrové soustředění na Mezinárodní olympiádu v astronomii a astrofyzice v Estonsku. Dále se pravidelně účastnil Fyzikální olympiády, v letošním roce postoupil na Mezinárodní fyzikální olympiádu (IPhO) 2018 v Portugalsku. V rámci Středoškolské odborné činnosti pracoval v laboratoři Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně na výzkumu Sorpce a desorpce vybraných radionuklidů na různých površích, svou práci obhájil v únoru 2017 a postoupil do krajského kola. V roce 2016 obdržel Cenu Jana Hona, kterou uděluje komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány. Díky svým úspěchům a reprezentaci Jihomoravského kraje byl zařazen do Programu podpory nadaných studentů. Je členem Mensy a Jednoty českých matematiků a fyziků. Toto je jen stručný výtah z velkého množství aktivit, kterým se Martin věnuje.

Nejlepší student – technik
David Žahour, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň
David je technicky nadaný mladý člověk, který se snaží zadaný úkol vyřešit a dotáhnout do zdárného konce. V posledních letech se zúčastnil velké řady odborných soutěží, mimo jiné Smart Mobility Hackathonu, kde získal 1.místo za řešení mobilní zastávky MHD.
V projektu Pilsen CUBE II se svým týmem sestrojil funkční pikosatelit a navrhli experimenty, které se na oběžné dráze zrealizují. Zde postoupil do finálové realizace a montáže svého projektu na satelit.
Zajímá se také o IoT problematiku, což prokázal sestrojením inteligentního zavlažovacího zařízení a účastí v mnoha soutěžích, které se internetem věcí zabývají.
Kromě toho vede kroužky robotiky a programování pro žáky základních a středních škol.

Děkujeme všem mediálním partnerům za podporu soutěže, za poskytnutí předplatného časopisu DPS Elektronika od A do Z a časopisu Světlo a Elektro, a dále zástupcům škol, kteří do soutěže nominovali celkem více než 80 žáků. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Firma MICRORISC pořádá tuto soutěž proto, aby podpořila a motivovala středoškoláky v oblasti jejich vzdělávání a aktivního přístupu k životu.

Pořadatel: MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín
Kontakt: Ivona Spurná, 777 775 735, ivona.spurna@iqrf.org

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,196,151 návštěv