Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Jednokanálová LoRa gateway s ESP8266Tisk

Vytvořit si vlastní gateway může být pro leckoho velmi zajímavý projekt. Výkonná gateway podporující několik kanálů ale není nejlevnější zařízení a pro vaše testy možná není ani potřebná.
Jednokanálová gateway pro IoT síť je plně dostačující k testování vašich zařízení. Má ale svá úskalí - například vysílání/příjem na jednom kanálu a s jedním spreading faktorem.

Pokud vám ale stačí jednokanálová gateway vytvořená z dostupných součástek a za několik desítek korun, tento projekt by mohl být určen právě pro vás.

Projekt jednokanálové LoRa gateway se nazývá Things4U.
Zařízení je založené na populárním ESP8266 podporující WiFi a bezdrátovém modulu RFM95W (datasheet).

Celý postup jako zařízení postavit a naprogramovat naleznete na domovské stránce projektu a jeho github.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,912,709 návštěv