Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Aktualizováno: EduBoard - výuková deska s podporou v Arduino IDETiskNajít vhodný vývojový kit pro výuku programování nemusí být zrovna jednoduché. Olimex vyvíjí vlastní výukový kit, který by měl být pro začátek učení s progromováním naprosto dostatečný - EduBoard.

Na desce s předpokládanou cenovkou 15 USD, najdete nepřeberné množství využitelných periférií.

EduBoard je v době psaní článku teprve v protypové výrobě. Proto se konečná specifikace může lehce měnit.

Srdcem desky je mikrokontrolér ATmega32U4, který je podporovaný v Arduino IDE.
K programování a zároveň napájení slouží micro USB konektor.K samotné výuce už můžete použít například LED maticový displej 8x8, X-Y joystick, mikrofon, reproduktor, senzor světla, čidlo teploty, RGB LED, IR přijímač, PIR čidlo, ultrazvukové čidlo, dva konektory pro servo motory, nabíjecí obvod pro LiPo, UEXT konektor pro přídavnné moduly.

Přes tento konektor můžete připojit další zajímavé obvody jako jsou IR transmitter, rozhraní RS485, BME280 (čidlo teploty/vlhkosti/tlaku), čtečku RFID a také 2.8" barevný LCD.

Vývojovou desku můžete zakoupit od 15 EUR na https://www.olimex.com/Products/Duino/AVR/eduArdu/open-source-hardware

Informace o výukovém kitu: https://olimex.wordpress.com/2018/10/01/eduardu-is-new-open-source-hardware-educational-board-targeting-kids-digital-education/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,404,381 návštěv