Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Raspberry Pi + Arduino = RaspiDuinoRoverTisk

Máme tu další verzi robota. Zajímavostí tohoto robota je, že je ovládán pomocí iPhonu. Robot se skládá ze zmíněného iOS zařízení, které komunikuje s Raspberry Pi pomocí HTTP a TCP, na Raspberry Pi je připojena kamera. Komunikace mezi Raspberry Pi a Arduino Uno + arduino motor shield probíhá pomocí sběrnice I2C.
Pomocí TCP se posílají příkazy robotu a pomocí HTTP se streamuje video (MJPEG). Naleznete zde kompletní kód i video.

http://goddess-gate.com/projects/en/raspi/raspiduinorover
<#EN>This is next version of robot. The robot is controlled iPhone. The robot is consist of iPhone which communicates with Raspberry Pi through HTTP and TCP. The camera is connected Raspberry Pi. The communication between Raspberry Pi and Arduino Uno + arduino motor shield is I2C protocol.
The commands are send through TCP and the video is streamed through HTTP. You can find video and complete code.

http://goddess-gate.com/projects/en/raspi/raspiduinorover

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,912,711 návštěv