Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

DC bias - víte, jaký má efekt?TiskLukáš Kymla (https://twitter.com/Sc0uT_CZ) se na twitteru ptal, zda bastlíři znají pojem DC bias u kondenzátorů.
Tento pojem je znám zejména u MLCC kondenzátorů, které vynikají velmi nízkým ESR při velké kapacitě.

Jedná se o efekt, kdy kapacita kondenzátorů se snižuje s připojeným napětí, tzn. kapacita při nominálním napětí může být i o 40% nižší.

Video uvedené na stránce níže popisuje, jak tento efekt vzniká a také jak ho v designu desky eliminovat
https://product.tdk.com/info/en/contact/faq/faq_detail_D/1432616875432.html

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,920,065 návštěv