Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Dlouhodobé měření s SPS30, čidlem prachových částicTiskMartin Grames vytvořil jednotku s čidlem Sensirion SPS30 - čidlem prachových částic.
SPS30 se momentálně prodává okolo tisíce korun a je schopno měřit prachové částice o velikosti 10um, 4um, 2.5um a 1um.
Změřená data se odesílají na jeho server, kde jsou data zobrazena pomocí Grafana.

Celý článek si můžete přečíst na jeho webu https://blog.grames.cz/clanky/mereni-pm10-pomoci-sensirion-sps30/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,196,671 návštěv