Vybráno pro vás
 
Hiearchie článků
 
OLED display 0.96" - SPI a I2C


Koupil jsem si tento hezký 0.96" OLED, který dokáže komunikovat pomocí tří nebo čtyř-drátového SPI nebo I2C sběrnice.
Z výroby je display zapojen pro čtyř-drátovou SPI komunikaci. Pro I2C komunikaci musíme přepájet několik odporů a znát I2C adresu zařízení.

Na ebay se toho obvykle moc nedozvíme a tak musíme hledat další informace.

Pro vyzkoušení jsem stázhnul vzorové kódy a knihovnu od adafruit z https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/arduino-library-and-examples

Čtyř-drátové SPI funguje bez problémů. Stačí se držet defines na začátku souboru.

Pro I2C je nutno zapájet R4 a R1 (přepájet rezitor R3 na pozici R1). Na pozici rezistoru R8 využijte 0R rezistor či ho zkratujte drátkem nebo kapkou cínu.

Nakonec, musíte znát I2C adresu displeje. Podle všech dokumentů by adresa měla být 0x3D (pro rozlišení 128x64). Pro moje zapojení displeje je to však adresa 0x3C.

Zapojení displeje pro I2C je následující:
Arduino / OLED
5V (3.3V) - Vcc
GND - GND
(A5) SCL - D0
(A4) SDA - D1
D4 - Res (Reset)
Upozornění
Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů. Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.

Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tato nekomerční stránka nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.