Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

SCD30 je více než NDIR CO2 senzorTiskSensirion SCD30 je kalibrovaný modul s NDIR CO2 senzorem, senzorem vlhkosti a teploty. Měření koncentrace CO2 a automatické větrání podle potřeby Vám zaručí zdravé pracovní prostředí a ušetří energii.

Proč měřit koncentraci CO2?

Zdravotní hledisko
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers) doporučuje udržovat koncentraci CO2 ve školách do 1000ppm, v kancelářském prostředí do 800ppm. Při 1000 až 2000ppm si lidé stěžují na "špatný vzduch" a ospalost. Při 2 000 až 5 000ppm může docházet k bolestem hlavy, slabé koncentraci, ztrátě pozornosti, zvýšenému tepu a mírné nevolnosti. 5 000ppm je limit pro denní expozici (8hod).

Spotřeba energie
Většina systémů ohřevu, ventilace a klimatizace v budovách (HVAC) recirkuluje značnou část vzduchu v interiéru. Vzduch vydechovaný lidmi obsahuje v průměru 35 000 až 50 000ppm CO2 (100 krát více než ve venkovním vzduchu). Při nedostatečném větrání se koncentrace CO2 zvyšuje. Větrání však vyžaduje následné ohřívání nebo chlazení vzduchu, což zvyšuje spotřebu energie.

Řešení je jednoduchéměřit koncentraci CO2 a větrat tak, aby koncentrace CO2 nepřesáhla doporučenou hodnotu.

Princip NDIR senzoru

NDIR (Non Dispersive Infra-Red) senzor využíva fakt, že molekuly CO2 absorbují infračervené záření určitých vlnových délek. Čím je koncentrace CO2 vyšší, tím více záření CO2 absorbuje. Maximální absorpci CO2 a minimální absorpci ostatních plynů ve vzduchu má záření s vlnovou délkou 4,3µm.Zdroj infračerveného záření (žárovka) je umístěn na jednom konci trubice. Na druhém konci jsou umístěny dva snímače s optickými filtry. První senzor (CO2) má filtr propouštějící záření v pásmu 4,3μm, měří intenzitu záření Id. Druhý senzor (referenční) má filtr propouštějící záření v pásmu, které je minimálně absorbováno plyny ve vzduchu (typicky 4μm), měří intenzitu záření I0.

Naměřená intenzita záření na těchto vlnových délkách je pak spojena s koncentrací CO2 Beer- Lambertovým zákonem, který je vyjádřen následujícím vzorcem:

Id/I0=e^KCL

Kde Id je intenzita záření v pásmu 4,3µm, I0 je intenzita záření v referenčním kanálu, K je koeficient absorpce pro CO2, C je koncentrace plynu a L je vzdálenost mezi zdrojem záření a senzory.

Referenční senzor kompenzuje vliv kolísání intenzity zdroje záření. Při změně intenzity se změní shodně Id i I0, takže poměr Id/I0 zůstane nezměněn.

Pokud se zajímáte o další produkty značky Sensirion nebo se chcete poradit, rádi Vám pomůžeme na adrese sensirion@soselectronic.com

Vlastnosti:
- Kalibrovaný, linearizovaný a teplotně kompenzovaný modul
- Dvousenzorová detekce zaručuje prvotřídní dlouhodobou stabilitu
- Integrovaný senzor vlhkosti a teploty
- Rozsah měření koncentrace CO2 400…10 000ppm
- Přesnost ±(30ppm + 3%)
- Rozhraní I 2 C a UART

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,348,292 návštěv