Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Domoticz - Xiaomi roborock s50Tisk

Lukáš Beran (web, linkedin, google+, twitter, facebook) mi poslal návod, jak přidat robotický vysavač Xiaomi do služby Domoticz. Za zaslání článku děkuji.

Zakoupil jsem si úžasný robotický vysavač Xiaomi roborock s50. Vzhledem k tomu, že mi doma běží domoticz, rozhodl jsem se přidat ovládání vysavače do domoticz.

Nejprve je nutné získat unikátní ID - token vašeho vysavače, k tomu jsem použil upravenou aplikaci Mi Home od Vivs. Tudíž je nutné oficiální aplikaci Mi Home odinstalovat a nainstalovat upravenou verzi. Ničeho se nebojte, kompletní nastavení v Mi home je zálohované ve vašem účtu.

Tuto aplikaci lze stáhnout zde: https://cloud.mail.ru/public/GXA6/4rbqNrQ8b/
Blog autora: http://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html

Po nainstalování aplikace, si stačí otevřít nastavení vysavače a dát informace o síti, zde už uvidíte token.

Po získání tokenu můžeme přejít k instalaci pluginu do domoticz. Vzhledem k tomu, že je instalace pěkně popsaná na githubu autora, tak si myslím, že nemá smysl dlouze postup rozepisovat.

https://github.com/mrin/domoticz-mirobot-plugin

Instalace všech potřebných aplikací:
sudo apt-get install python3 python3-dev python3-pip
sudo apt-get install libffi-dev libssl-dev
sudo pip3 install -U setuptools
sudo pip3 install -U virtualenv


Stažení a instalce pluginu do domoticz:
cd domoticz/plugins
git clone https://github.com/mrin/domoticz-mirobot-plugin.git xiaomi-mirobot
cd xiaomi-mirobot
virtualenv -p python3 .env
source .env/bin/activate


pip3 install -r pip_req.txt

Natavení komunikce - upravit IP a token:
nano miio_server.sh

najít řádek:
DAEMON_ARGS="192.168.1.12 476e6b70343055483230644c53707a12" // upravit
v tomto řádku upravit IP adresu vysavače a vložit sem token vysavače

Přidělení práv a nastevení automatického spuštění na rpi:
sudo chmod +x miio_server.py
sudo chmod +x miio_server.sh


# check your path here:
sudo ln -s /home/pi/domoticz/plugins/xiaomi-mirobot/miio_server.sh /etc/init.d/miio_server

# add to startup
sudo update-rc.d miio_server defaults
sudo systemctl daemon-reload


Spuštění a otestování:
sudo service miio_server start
sudo chmod +x test.py
sudo ./test.py


Restartování domoticz:
sudo service domoticz.sh restart

Teď je možné jít do domoticz, zde do setup, hardware a zde se objevil doinstalovaný plugin pro vysavač. Po přidání nového hardware, se v devices objeví spoustu nových indikátorů a ovladačů pro vysavač, zde pak stačí u daného indikátoru kliknout na zelenou šipku, pomocí ní se dané zařízení přidá do naší scény.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,177,450 návštěv