Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

ESP32 a Beetle BLE: Chytrá zásuvkaTisk

Níže uvedený článek je článek přeložený ze stránek dfrobot.com.
Článek pouze ilustruje možné použití vývojového kitu s ESP32. Stavba takového zařízení není doporučována, protože není bezpečná a odporuje českým potažmo evropským normám.
Obrázek 1 – Zásuvka

To, co vidíte, je chytrá zásuvka ovládaná pomocí ESP32 a Beetle BLE. Pro klasické Arduino není bohužel příliš mnoho knihoven na ovládání WiFi a Bluetooth. Zkusíme to ale nějak vytvořit.

Potřebný hardware:
1) Napájecí adaptér s výstupem USB 5V 2.5A
2) FireBeetle ESP32 IOT mikrokontrolér
3) FireBeetle Covers-Gravity I/O expansion board
4) FireBeetle Covers-Proto Board
5) Gravity: Digital 5A Relay Module
6) Beetle BLE
7) Tlačítko
8) Krabička vytisknutá na 3D tiskárně (zde jsou ke stažení zdrojové soubory pro 3D tisk)

Pracovní postup:
Nejprve vezměte napájecí adaptér a rozložte ho. Budete k tomu potřebovat pravděpodobně nějaké nářadí. Bývají totiž obvykle buď slepené, nebo sešroubované.


Obrázek 2 – Rozložení napájecího adaptéru

Z nějakého prodlužovacího kabelu si opatřete zásuvku. Nebo je možné tuto zásuvku koupit samostatně.
Obrázek 3 – Opatření zásuvky

Poté je nutné si opatřit napájecí kabely.


Obrázek 4 – Opatření napájecích kabelů

Připájejte kabely na vstup napájecího adaptéru. Dejte si pozor na to, aby nebyly vodiče po zapájení spojené.

Obrázek 5 – Připájení kabelů na vstup adaptéru


Po připájení odstraňte z adaptéru USB konektor.

Obrázek 6 – Odstranění USB konektoru

Zapojte jednotlivé desky podle následujícího schématu. Pin D2 ovládá relé a D3 ovládá RGB LED.

Obrázek 7 – Schéma zapojení

Vše zapájejte podle schématu a zkompletujte.
Obrázek 8 – Propojení desek

Na závěr si vytiskněte krabičku a umístěte do ní zapájené zařízení.

Obrázek 9 – Výsledná kompletace

Originální článek je dostupný zde.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,196,336 návštěv