Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

ESP32 / ESP8266 MicroPython: Začínáme s prostředím uPyCraftTisk

Níže uvedený článek je článek přeložený ze stránek dfrobot.com.

Vývojové prostředí uPyCraft se vám může hodit pro vývoj skriptů pro vývojovou desku s ESP32. Vývojové prostředí je počítačový program, který obsahuje několik nástrojů, které usnadňují programování vašeho zařízení. Prostředí uPyCraft je velice jednoduché a vhodné pro někoho, kdo s programováním začíná. Pokusíme se tedy pomocí tohoto prostředí připojit k naší vývojové desce a vypsat do konzole 'Hello World'. Prostředí bylo vyvinuto společností DFRobot, která se zabývá výrobou produktů s ESP32 nebo ESP8266.

Všechny články o MicroPython a ESP32/ESP8266 najdete na https://chiptron.cz/articles.php?cat_id=23

První spuštění:

Připojte vaší vývojovou desku k PC a klikněte na Tools -> Serial. Vyberte COM port, ke kterému je vaše zařízení připojeno (viz obr. 1). Pokud si nejste portem jisti, stačí, když desku vypojíte, podíváte se na porty a poté desku znovu připojíte. Ten, který se objeví jako nový, je ten s vaší deskou.


Obrázek 1 – COM porty

Po zvolení portu na vás vyskočí okno s upřesněním, o kterou desku se jedná. Druhý řádek v okně znamená, zda se má smazat paměť flash. Zvolte yes, pokud jste zatím neprovedli nahrání firmwaru.


Obrázek 2 – Volba zařízení

Po stisku tlačítka ok, začne nahrávání nového firmwaru do vaší desky. Nahrávání je doprovázeno zobrazením průběhu.


Obrázek 3 – Průběh nahrávání

Po nahrání firmwaru stiskněte tlačítko na obr. 4 pro připojení k desce.


Obrázek 4 – Připojení k desce

Po úspěšném připojení by se ikona měla změnit na tu, zobrazenou na obr. 5.


Obrázek 5 – Změna ikony

Zároveň se vám otevře konzole v dolní části obrazovky, která vám umožní vykonávat jednotlivé příkazy přímo v daném zařízení. Zkuste tedy napsat následující příkaz:
print('Hello World from uPyCraft')
Po zavolání tohoto příkazu by se váš výstup měl shodovat s obr. 6.


Obrázek 6 – Výpis do konzole

Pro odpojení od desky, stiskněte stejnou ikonu použitou k připojení. Konzole by měla zmizet.
Závěrečné poznámky:
Jak je vidět, tak použití vývojového prostředí uPyCraft je velice jednoduché. Jeho největší výhodou je, že zajistí nahrání firmwaru do naší desky. V opačném případě bychom museli firmware nahrát jiným způsobem (například pomocí esptool). Nevýhodou ovšem je, že je prostředí relativně mladé a mohou se v něm objevit chyby.

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
6,979,606 návštěv