Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Spínaný zdroj - Step down měnič pro LM2576/ Switching power supply - Step down converter LM2576Tisk

Pro svůj velký projekt jsem potřeboval zdroj (step down měnič) o výkonu alespoň 2A a výstupním napětím buď 3.3V nebo nastavitelným (resp. 4.2V). Samozřejmě jsem chtěl co nejvyšší účinnost a proto jsem zvolil spínaný zdroj s obvodem LM2576.
Desku jsem navrhl tak, abych pomocí jediné propojky (odpor R2) mohl použít buď typ s pevným výstupním napětím (3.3V, 5V, 12V, ... ) nebo naopak nastavitelným (1.23 - 37V).
Účinnost měniče by měla být pro nastavitelnou verzi 77%, pro veriz 3.3V 75%, pro 5V 77%, pro 12V 88%.

Deska je připravena na 2 vstupní kondenzátory. První s roztečí 5mm a průměrem až 13mm, druhý s roztečí 5mm a velikostí až 9mm. 2 výstupní kondenzátory se stejnými mechanickými parametry jako vstupní. Vstup i výstup mají SMD kondenzátory 100nF o velikosti 0805.
Při použití Low-ESR kondenzátorů se snižuje zvlnění a zvyšuje účinnost měniče.
Karel Pansky - http://plus.google.com komunita "elektronika bastlení programování DIY"

V návrhu bylo počítáno se dvěma druhy cívek - SMD nebo THT - toroidní. Konektory pro vstup a výstup mají rozteč 5mm. Jako Shottkyho dioda může být použita jakákoli o velikosti SMA - například SS34A SMD nebo SK36A SMD. S trochou štěstí tam lze napájet i pouzdro SMB nebo (v mém případě) SMC.
Odpor R2 slouží k výběru LM2576 (pevné nebo nastavitelné napětí). Pokud chcete pevné napětí, pak stačí odpor R2 nahradit nulovým odporem (velikost 0805) a odpor R1 nezapojovat. Pokud nastavitelné napětí, hodnoty rezistorů si vypočítáte dle vzorce v datasheetu. Propojka SJ2 musí být pro správnou funkci zkratována. Já ji zde mám pro další pokusy, kdy budu zdroj ovládat z mikrokontroléru.

Ač je deska navržená rozměrově správně (cívka, kondenzátory atp), v GME neměli požadované typy, i když v eshopu měli napsáno, že mají (klasika).

Zde je schéma zdroje:


Orientační měření účinnosti zdroje:
Zde je schéma zdroje:

Měření je opravdu jenom orientační, protože je zatížena nejrůznějšími chybami. Pokud se dostanu k lepším přistrojům, zdroj přeměřím. To se týká i chybějícího měření zvlnění.

Rozvržení součástek:


Deska plošného spoje (1200DPi):


Fotografie prototypu:
<#EN>
I needed power supply (step down converter) for my big project with minimal 2A current and fixed output voltage (3.3V) or adjustable output voltage. I wanted higher efficiency and that's why I chose switching power supply with LM2576 circuit.
I designed the circuit so I could replace LM2576 with fixed output voltage (3.3V, 5V, 12V etc.) for LM2576 with adjustable output voltage.
If you want to use fixed output voltage, replace the resistor R2 for 0R value and resistor R1 will not be involved. If you want tu use adjustable version (1.23 - 37V), you calculate values of resistor in the datasheet.
The efficiency of 3.3V version is 75%, 5V 77%, 12V 88% and adjustable version is 77%.

The board is ready for 2 input capacitors, the first with 5mm lead spacing and diameter up to 13mm and second capacitor with 5mm lead spacing and diameter up to 9mm. The output capacitors are same as input capacitors.
Input and output has SMD capacitor with 0805 case. Recommended capacity is 100nF.
If you use Low-ESR capacitors, the efficiency of converter is higher and voltage ripple is lower.
Karel Pansky - http://plus.google.com community: "elektronika bastlení programování DIY"


The board is designed for 2 types inductors - SMD or THT - toriod. The connectors have 5mm lead spacing.

As the schottky's diode can be used SS34A or SK36A - must be SMA package (if you have happiness, you can use SMB or SMC package).

The jumper SJ2 must be closed. I will control the power supply from microcontroller.

The dimension of prototype is right, but I couldn't buy right components in the shop. I had to buy another types of components.

Schematic of power supply:


Approximate measurement of power supply.

I couldn't measure voltage ripple because I don't have better measurement devices.

Layout components:


PCB (1200DPi):


Pictures of prototype:


Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,177,312 návštěv