Vybráno pro vás
 
Hiearchie článků
 
Samba - Raspberry Pi, Cubieboard, Banana Pi, Linux, Windows, Raspbian, Cubian
Chtěl jsem si na cubieboard vytvořit jednu partition, kterou si budu sdílet skrze sambu (samozřejmě lze také sdílet externí hard disk nebo flash disk). Skrze samba můžete sdílet i pouze jednu složku. V následujícím návodu vám popíši jak.
Tento návod můžete použít i pro další systémy jako raspbian, cubian, debian, ubuntu nebo jiných distribucích linuxu, které rozběhnete na Raspberry Pi, Cubieboard, Banana Pi nebo jiném zařízení.

Pokud chcete sdílet jenom jednu složku, máte jednodušší práci. Pokud chcete sdílet prostor na USB flash disku, hard disku nebo SD kartě, pak je práce o trochu složitější. Já chtěl přímo na SD kartě. Proto jsem vyndal SD kartu a v počítači zapnul GParted a vytvořil si FAT32 partition. Proto následují návod bude pro tento konkrétní případ. S menšími změnami ho můžete použít i na jiné použití.

do /etc/fstab zapíšeme (pro nově vytvořenou partition):

dev/mmcblk0p3 /mnt/SdilenaSlozka auto defaults 0 2
Příklad:

Tím si zajistíme, že se při startu vždy provede mount přiděleného disku. (pokud máte USB, pak tam budete mít něco jako /dev/sda či něco podobného. To si můžete zjistit pomocí sudo -f /var/log/messages popřípadě sudo fdisk -l).

Příklad:

poté vytvoříme složku pomocí: sudo mkdir /mnt/SdilenaSlozka

instalace samba:

sudo apt-get install samba samba-common-bin

upravíme smb.conf:
sudo mcedit /etc/samba/smb.conf

na konec souboru zapíšeme (například):
[nazev]
coment = komentar
read only = no
locking = no
#slozka, ktera je sdilena
path = /mnt/SdilenaSlozka/
#jediny povoleny uzivatel - USER
valid users = USER
guest ok = no
create mask 777
dir mask 777
#seznam povolených IP adres
hosts allow = xxx.xxx.xxx.xxx
#ostatni IP jsou zakazany
hosts deny = 0.0.0.0/0

Příklad:

přidáme uživatele USER do samba:
sudo smbpasswd -a USER

Pokud chcete vytořit pro samba jiného uživatele, provedete to takto:
sudo useradd -m jmenouzivatele
kde -m je příkaz pro vytvoření domovské složky v /home
poté provedete přidání uživatele do samba (viz výše)

nakonec restartujete samba pomocí:
sudo service samba restart
nebo
sudo /etc/init.d/samba restart

Nyní se stačí pouze přihlásit z vašeho počítače.
Otevřeme tento počítač.
Příklad:

Vyplníme cestu k složce.
Příklad:

Po vyplnění jména a hesla se nám zobrazí:
Příklad:

A v levém panelu:
Příklad:


Zdroje: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=1950

Upozornění
Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů. Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.

Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tato nekomerční stránka nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.