Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Energy meter s Arduino Uno/Energy meter with Arduino UnoTisk


Konstruktér toto zařízení používá pro měření fotovoltaického panelu. Tento energy meter ukládá data na SD kartu a zasílá skrze ethernet. Zařízení měří napětí, proud a čas z kterých se poté dopočítá zbylá data. Měření nebude nijak přesné, ale na orientační měření docela jistě stačí.

http://www.instructables.com/id/ARDUINO-ENERGY-METER/?ALLSTEPS

Projekt sdílel web: http://atmelcorporation.wordpress.com/2014/03/12/video-designing-an-uno-based-energy-meter%E2%80%A8%E2%80%A8/


<#EN>
The designer uses the device for measurment of photovoltaic panel. The energy meter saving data on a SD card and sending data via internet. The device measures voltage, current and time of this data are calculated other data. The measurement will not precise, but it can be use approximate measurements.

http://www.instructables.com/id/ARDUINO-ENERGY-METER/?ALLSTEPS

The project shared the website: http://atmelcorporation.wordpress.com/2014/03/12/video-designing-an-uno-based-energy-meter%E2%80%A8%E2%80%A8/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,912,615 návštěv