Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Telegram a ESP32-CAMTiskNedávno jsem tu sdílel článek o pěti vývojových kitech, které obsahují ESP32 a také kameru. Na tento článek bych rád navázal tímto článkem o využití ESP32-CAM a komunikační platformě Telegram s využitím jejich bota.

V následujícím návodu najdete detailní popis toho, jak vytvořit Telegram Bota, jak získat unikátní ID číslo, co všechno potřebujete nainstalovat do Arduino IDE a nakonec najdete v článku i vzorový kód.

Telegram Bot může být součástí vašeho dohledového systému nad zájmovým místech - garáž, byt, vchod, kde kromě detekce pohybu na základě PIR čidla můžete vyfotit a poslat fotografii na základě pouhého příkazu v aplikaci Telegram.

Tak jako jsem si vytvořil já na obrázku níže.

Celý návod najdete na https://randomnerdtutorials.com/telegram-esp32-cam-photo-arduino/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,920,046 návštěv