Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Meření proudu Hallovým čidlem a ATmega328PTiskNedávno jsem hledal projekt měření proudu a narazil jsem na tento projekt, který byl navíc publikován v časopise Praktická elektronika.
Lukáš navrhl vlastní desku, kde použil Hallovo čidlo pro měření proudu ACS712, mikrokontrolér ATmega328P pro převod napětí z čidla na měřený proud, 8 indikačních LED a také čtyřřádkový LCD (4x20), kde najdete měření napětí, proud, příkon a práci.

Projekt byl zveřejněn i v časopise Praktická elektronika 1/2017. Napájecí napětí zařízení je od 8 do 25V, vlastní odběr je okolo 30mA, rozsah měřeního proudu je +-20A, rozsah měřeného napětí 0 - 30V a zařízení kromě použití LCD také může posílat údaje skrze UART.

Ke stažení je i balík dat, kde najdete zdorjová data (Eagle CAD) a firmware (hex soubor).
Projekt najdete na https://www.sakul.cz/mereni-proudu-pe1-2017/n/

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,348,549 návštěv