Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Arduino robot ovládaný TV ovladačem/TV Remote Controlled Robot using ArduinoTisk

Chtěli jste si postavit robota, ale nevíte jak ho ovládat? Mobilem? Vlastním ovladačem? Zkuste to TV ovladačem!
Jednoduchý návod popsal Deepesh Verma na http://www.engineersgarage.com/.
Robot je založen na populární Arduino, který přijímá signál modulovaný na 38KHz. Po registraci na stránkách se vám zpřístupní i zdrojový kód.
Pro lepší představu se podívejte na video.


http://www.engineersgarage.com/contribution/tv-remote-controlled-robot

<#EN>Do you want make robot, but you don't know how to control it? Mobilephone? Own controller? Try it TV remote.
Deepesh Verma describe very easy tutorial on the website http://www.engineersgarage.com/.
The robot is based on the popular Arduino, which receives 38KHz signal. You can find source-code after registration on the website.
You can see video.


http://www.engineersgarage.com/contribution/tv-remote-controlled-robot

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
8,912,655 návštěv