Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

Užitečné knihovny pro ESP32TiskS čipy ESP32 lze zažít spoustu legrace a vymyslet/vytvořit spoustu zajímavých projektů.
Pebr0u sepsal seznam těch, z jeho pohledu, nejzajímavějších. V seznamu najdete dekódování stacktrace, asynchronní čtení dat ze sériového portu na pozadí nebo samoorganizující MESH síť. A to není všechno, tipů je rovnou třináct.

Protože ne vždy jsou příspěvky dostupné pro všechny bez přihlášení, zveřejňuji seznam i tady na webu.
Seznam ale zveřejnil Pebr0u na twitteru.

1) Dekódování stacktrace
https://github.com/me-no-dev/EspExceptionDecoder

2) ESP32Analogread
https://github.com/madhephaestus/ESP32AnalogRead
O tom jsem psal i tady na webu. Skvělá knihovna pro zpřesnění měření napětí skrze AD převodník.

3) Přehrávání zvuků na ESP32
https://www.xtronical.com/basics/audio/dacs-for-sound/playing-wav-files/

4) Asynchronní čtení dat z UART na pozadí (vhodné například pro GPS)
https://github.com/petrbrouzda/SerialReaderDemo

5) ESPAsyncWebServer - asnychronní obsluha webserveru
https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/

6) PID regulace a detailní popis
https://github.com/br3ttb/Arduino-PID-Library

7) Nativní USB na ESP32-S2
https://github.com/chegewara/esp32-usb-v2

8) ESP32 jako AP a Wi-Fi klient fungující ve stejný čas
https://techtutorialsx.com/2021/01/04/esp32-soft-ap-and-station-modes/#Working_as_Soft_AP_and_Station_simultaneously

9) Knihovna pro východ a západ Slunce (vhodné pro meteostanice), varování ČHMU, textová předpověď počasí
https://pebrou.wordpress.com/2021/09/14/stavite-si-meteostanici-tipy-na-software/

10) UTF-8 čeština na displeji
https://github.com/petrbrouzda/fontconvert8-iso8859-2

11) Samoorganizující se MESH síť
https://randomnerdtutorials.com/esp-mesh-esp32-esp8266-painlessmesh/

12) ESP32 a Long range Wi-Fi (spojení s AP na stovky metrů s PCB anténou)
https://github.com/jnogues/ESP32-Long-Range-WiFi

13) Nadstavba nad ESP32 kameru - stream, detekce pohybu, využití aplikace telegram, uložení obrázku do SPIFFS a další.
https://github.com/eloquentarduino/EloquentEsp32cam

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
10,348,373 návštěv